reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Prawne podsumowanie października 2010 r.

Prawne podsumowanie października 2010 r.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w październiku 2010 r., oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Dnia 8 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1172), którym:

• szczegółowo określono sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

• uregulowano prowadzenie działalności kontrolnej na podstawie rocznego planu kontroli, oraz kontroli doraźnych, w szczególności w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, a także badania sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), którą:
• zastąpiono dotychczas obowiązujące ustawy o sporcie kwalifikowanym, oraz o kulturze fizycznej;
• uregulowano podstawowe zasady działalności klubów sportowych, związków sportowych i polskiego związku sportowego;
• wskazano, że kluby sportowe mają osobowość prawną;
• wprowadzono odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko zasadom rywalizacji sportowej;
• wprowadzono karalność podania substancji zabronionej lub stosowania metody zabronionej względem osoby małoletniej lub zawodnika bez jego wiedzy.

Dnia 21 października 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
z 2010 r., Nr 152, poz. 1016), którą:
• umożliwiono organizacjom zbiorowego zarządzania zawieranie porozumień dotyczących udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzeń z tytułu tego korzystania;
• wprowadzono zmiany dotyczące organizacji Komisji Prawa Autorskiego, a także postępowania przed nią;
• wprowadzono prawo złożenia przez uczestnika niezadowolonego z orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego wniosku do sądu okręgowego o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń;
• określono, że Minister Sprawiedliwości wyznaczy rozporządzeniem jeden sąd okręgowy właściwy do rozpoznania spraw dotyczących ww. wniosków.

Zobacz serwis: Praca

Dnia 21 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców (Dz. U. Nr 171, poz. 1152), które:
• reguluje utworzenie punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, które będą prowadzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
• określa zadania obu punktów, przy czym przykładowe zadania punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców to: utworzenie skrzynki poczty elektronicznej,
a także udzielanie odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim, oraz gromadzenie, aktualizowanie oraz udostępnianie szczegółowych danych dotyczących organów, stowarzyszeń lub organizacji, od których można otrzymać szczegółowe informacje lub praktyczną pomoc.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Dnia 21 lipca 2010 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, tj. w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony (sygn. akt III CZP 23/10).

Jeżeli którakolwiek ze wskazanych powyżej zmian, bądź uchwała Sądu Najwyższego, zainteresuje Państwa szczególnie, zapraszamy do lektury publikacji kancelarii z mijającego miesiąca, które szerzej prezentują powyższe tematy.

reklama

Czytaj także

Ekspert:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama