| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r.

Nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r.

Prezentujemy najważniejsze nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r. Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy.

PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Dz. U. 2013.230  rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013  r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

wchodzi w życie z dniem 2013-07-01

Rozporządzenie reguluje kryteria oceny zagrożeń naturalnych zależnie od rodzaju kopaliny, natężenia zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju zakładu górniczego.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  traci moc z dniem 01.07.2013 r.  w zakresie:
1. § 1-9, § 11 oraz § 13 ust. 1 i 2,
2. § 13 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
3. § 14 ust. 1 i 2,
4. § 14 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
5. § 15-42

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r. (sygn. akt III CZP 24/13)

Sąd Najwyższy zajął się kwestią ustalenia nowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla części nieruchomości.
W postępowaniu prowadzonym w sprawie Sąd II instancji – Sąd Okręgowy stwierdził, iż jego zdaniem art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przesądza jednoznacznie, iż aktualizacja opłaty musi dotyczyć całej nieruchomości. Przepis ten mówi jedynie, że właściwy organ zmierzający do zaktualizowania opłaty powinien wypowiedzieć na piśmie jej dotychczasową wysokość. Tym samym można założyć, że w kwestii zakresu aktualizacji dopuszczalne są odmienne stanowiska.

Sąd Najwyższy zakwestionował taką opinię. Jego zdaniem aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować jedynie całą nieruchomość gruntową, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sygn. akt OSK 2625/11)
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w kwestii umożliwienia posiadającym roszczenia z dekretu o gruntach warszawskich udziału w postępowaniach przed konserwatorem zabytków – który podsumować można słowami – jest roszczenie jest interes prawny w postępowaniu.

Polecamy serwis: Nieruchomości

PRAWO TRANSPORTOWE

Dz.U.2013.617 Rozporządzenie z dnia 22 maja  2013  r.

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Dz.U.2013.445  Rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Wysokość opłaty za:
1)   udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
2)   wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd, przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej
-   wynosi 800 zł.

Dz.U.2013.408  Rozporządzenie z dnia 26 marca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Rozporządzenie określa:
1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
2)   zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
3)   wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;
4)   warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Dz.U.2013.592  Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2013  r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Zmieniają się podstawy dokonania wpisu parametrów technicznych pojazdów w karcie pojazdu.

Dz.U.2013.591  Rozporządzenie z dnia 9 maja 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.710 Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.407 Rozporządzenie z dnia 25 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy opis tych procedur. 

Dz.U.2013.703  Rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa wysokość opłat m.in. za:
• wydanie i zmianę świadectwa homologacji,
• uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach

Dz.U.2013.701  Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części m.in.:
1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;
2) limit pojazdów kwalifikowanych do małej serii;
3) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;
4) istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;
5) zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji;
6) wzór i opis znaku homologacji typu

Dz.U.2013.700 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-20

Nowelizacja dodaje krajowe prawo jazdy - wydane przez państwo, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu praw jazdy - do wykazu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami na terenie  Polski. W wyniku tej zmiany możliwe będzie uznawanie m.in. tureckiego krajowego prawa jazdy.
Kolejna zmiana przywraca uprawnienie do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu m.in. absolwentom filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną bądź posiadającym taki dyplom w zakresie psychologii.

Ustawa daje też Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną  jest Polska.

Dz.U.2013.396 Rozporządzenie z dnia 21 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Dz.U.2013.389 Rozporządzenie z dnia 19 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.337 Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2012.448 Ustawa z dnia 10 października 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Ustawa w głównej mierze dostosowuje polskie prawo do prawa unijnego w zakresie homologacji pojazdów oraz dopuszczenia jednostkowego. Wprowadza też wyraźnie trzeci rodzaj badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Dz.U.730 Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

Wejście w życie z dniem: 2013-07-01

Polecamy serwis: Nowości prawne

Czytaj także

Ekspert:

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »