| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Urzędy > Zatwierdzenie i wykonalnośc ugody administracyjnej

Zatwierdzenie i wykonalnośc ugody administracyjnej

Zatwierdzenie ugody następuje w formie postanowienia. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne.

Ugoda podlega zatwierdzeniu przez organ, przed którym ugodę zawarto, w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia ugody. Zatwierdzenie ugody następuje w formie postanowienia (art. 119 k.p.a.). Organ nie zatwierdzi jednakże ugody administracyjnej, jeżeli zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek (art. 118 § 3 k.p.a.):

a) ugoda została zawarta z naruszeniem prawa (ugoda zastępuje decyzję administracyjną, a więc tak jak i ona musi w swej treści ściśle realizować zasadę praworządności);

b) nie uwzględnia stanowiska organu współdziałającego, jeżeli w danej sprawie przepisy prawa przewidywały obowiązek współdziałania w trybie art. 106 k.p.a. (w związku z art. 118 § 2 k.p.a.);

c) narusza interes społeczny (organ z urzędu chroni interes społeczny – art. 7 k.p.a., zatem w przypadku, w którym ugoda miałaby być narzędziem prowadzącym do naruszenia interesu społecznego, organ musi wyrazić swój sprzeciw). Tak jak w pozostałych przepisach prawa i tu pojęcie „interesu społecznego” ma charakter niedookreślony i podlega definiowaniu z uwzględnieniem istoty sprawy, która jest załatwiania przed organem administracji publicznej;

d) narusza słuszny interes stron (słuszny interes stron – obywateli chroniony jest z urzędu – tak jak interes społeczny – przez organ, art. 7 k.p.a.). Wskazana przesłanka odmowy zatwierdzenia postanowienia ma kapitalne znaczenie dla realizacji idei związanej z ugodowym załatwianiem spraw administracyjnych, tj. umożliwieniem stronom zawarcia porozumienia w przedmiocie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Tym samym, w przypadku ustalenia przez organ, że treść ugody ponad wszelką wątpliwość nie posiada cechy ugody w postaci wyrażonego w niej konsensusu (w świetle przedmiotu postępowania i zebranego materiału dowodowego w sposób jednoznaczny treść ugody faworyzuje bez obiektywnego uzasadnienia jedną ze stron postępowania – co może być wynikiem chociażby wyzysku określonej sytuacji przez jedną ze stron – np. ugoda zawierana w postępowaniu, w którym stronami są pracodawca i pracownik – lub nieporadności jednej z nich) organ odmawia zatwierdzenia ugody. Tu jednak pojawia się pytanie o zakres uprawnienia organu w tym względzie. Wszakże treść ugody jest swoistym przejawem oświadczeń woli stron postępowania, które chcą ukształtowania określonego stosunku prawnego w dany sposób. Właśnie dlatego negatywne stanowisko organu względem zawartej ugody powinno być wyrażane, co do zasady, w sytuacjach jednoznacznych.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »