| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Bezrobotni > Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

W obecnym okresie, kiedy stopa bezrobocia wynosi 12,8% zasiłek dla bezrobotnych jest jedynym źródłem utrzymania wielu osób. Od 1 stycznia 2010 wysokość zasiłku dla bezrobotnych została podwyższona. Sytuacja bezrobotnych, ubiegających się o zasiłek jest zróżnicowana, ponieważ muszą oni spełnić szereg określonych warunków.

Pojęcie bezrobotnego

Definicję bezrobotnego zawiera ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
Według brzmienia art. 2 ust 1 pkt. 2: Bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (a jeżeli jest osobą niepełnosprawną: zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieucząca się w szkole (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub ucząca się w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym) zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zobacz również serwis: Zasiłki

Warunki nabycia zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymać osoby, które straciły pracę i zarejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Zasiłek otrzyma tylko ten bezrobotny, który:
● w ciągu 18 ostatnich miesięcy przepracował co najmniej 365 dni,
● otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie,
● od jego wynagrodzenia były odprowadzane składki na ZUS.
● w okresie bezrobocia nie było dla niego propozycji odpowiedniej pracy lub stażu, prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Wysokość zasiłku

Od 1 stycznia 2010 zasiłek podstawowy dla bezrobotnych wynosi 717 zł. brutto miesięcznie, ale nie dla wszystkich.
Prawo do podwyższonego zasiłku mają jedynie tylko ci bezrobotni, którzy zarejestrowali się w urzędach pracy po 1 stycznia 2010 r. Bezrobotni zarejestrowani wcześniej będą otrzymywać zasiłek podstawowy w wysokości 575 zł.

Jeżeli okres pracy wynosi:
do 5 lat – zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,
od 5 lat do 20 lat lecz mniej niż 20 lat - zasiłku w wysokości podstawowej tj. 100 %,
co najmniej 20 lat – zasiłek w wysokości 120 % zasiłku podstawowego

Okres pobierania zasiłku.

Zgodnie z art. 73. 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres pobierania zasiłku wynosi:

6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »