| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy w 2019 r. – komu przysługuje, w jakiej wysokości, wzór wniosku

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy w 2019 r. – komu przysługuje, w jakiej wysokości, wzór wniosku

Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy należą do świadczeń z pomocy społecznej. W 2019 r. do otrzymania zasiłku celowego niezbędne będzie spełnianie kryterium dochodowego, które dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł, a dla osoby samotnej 701 zł. Podpowiadamy komu przysługuje wsparcie i prezentujemy wzór wniosku o zasiłek.

Od 1 października 2018 r. kwoty kryteriów dochodowych wynoszą odpowiednio:

- 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 528 zł dla osoby w rodzinie.

Zasiłek celowy pomimo niespełniania kryterium dochodowego może jednak zostać przyznany osobom albo rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takich sytuacjach pomoc może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można uzyskać specjalny zasiłek celowy. Jest on wypłacany właśnie tym osobom, które przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia.

Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Co ważne, ten rodzaj zasiłku nie podlega zwrotowi.

Wysokość zasiłku

Złożyłam wniosek o zasiłek celowy, jednak otrzymałam pomoc w niższej wysokości. Czy takie postępowanie organu jest prawidłowe?

Zasiłek celowy jest fakultatywną formą pomocy społecznej, dlatego organ może, lecz nie musi go przyznać. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2018 r. (sygn. akt I OSK 812/18), organ może wysokość zasiłku celowego ustalić sam.

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie wskazują minimalnej ani maksymalnej wysokości zasiłku celowego.

„Skoro zatem zasiłek celowy należy do fakultatywnych form pomocy społecznej i w odróżnieniu od form obowiązkowych właściwy organ może, lecz nie musi go przyznać w przypadku ustalenia, że występują przesłanki wymienione w art. 39 ust. 1 u.p.s., to prawidłowa jest konkluzja, że z przepisu tego nie wynika indywidualne roszczenie o przyznanie pomocy społecznej w formie w nim przewidzianej. Organ mógł zatem zakres rozstrzygnięcia (wysokość zasiłku celowego w tym przypadku) ustalić sam” – uznał NSA.

„Z przepisów regulujących tryb przyznania zasiłku celowego wynika, że udzielając świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, organ kieruje się ogólną zasadą dostosowywania rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń do okoliczności konkretnej sprawy, jak również uwzględnienia potrzeb osób korzystających z pomocy, jeżeli potrzeby te odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 czerwca 2007 r. (sygn.. akt I OSK1464/06).

Wzór wniosku o zasiłek

Wniosek o zasiłek celowy wzór

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Polecamy serwis: Pomoc społeczna

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Sołtys

radca prawny, doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, trener, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »