| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Kwestię wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia można otrzymać we właściwym wydziale swojego urzędu.

Organem właściwym w sprawie jest:

  • wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
  • starosta (w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy),
  • wojewódzki konserwator zabytków (w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków).

• wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela),
• pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
• dokument potwierdzający prawo do terenu,
• inwentaryzacja zieleni,
• szkic lub plan umożliwiający określenie położenia drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia,
• projekt zagospodarowania nieruchomości z naniesieniem obrysu drzewa lub krzewu,
• projekt podziału nieruchomości z mapą w przypadku nowo utworzonej drogi dojazdowej w wyniku podziału nieruchomości.

Zobacz również serwis: Konsument i umowy

W przypadku gdy, drzewa i krzewy są usuwane w związku z planowaną inwestycją wskazane jest dołączenie do wniosku przez inwestora lub władającego terenem:

• pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
• zgoda właściciela, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości,
• dokument potwierdzający prawo do terenu,
• inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem (drzewa i krzewy przeznaczone do
• adaptacji oraz kolidujące z nowym zagospodarowaniem terenu) oraz plan
• umożliwiający określenie położenia drzew i krzewów,
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestor (jeżeli wniosek składa pełnomocnik),
• projekt zagospodarowania terenu uzgodniony w ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie.

Pozwolenie nie jest wymagane na usuwanie drzew i krzewów w:

• w lasach;
• owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
• na plantacjach drzew i krzewów;
• których wiek nie przekracza 10 lat;
• usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
• usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
• które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
• stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Zobacz również serwis: Pozwolenia

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Aby uzyskać pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu swojej nieruchomości, trzeba wpierw złożyć odpowiedni wniosek, a także m.in. przedstawić dokument potwierdzający prawo do terenu.
Aby uzyskać pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu swojej nieruchomości, trzeba wpierw złożyć odpowiedni wniosek, a także m.in. przedstawić dokument potwierdzający prawo do terenu.

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych79.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »