reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Czym charakteryzuje się sądownictwo polubowne

Czym charakteryzuje się sądownictwo polubowne

Sądownictwo polubowne jest alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów cywilnych, przez organ niepaństwowy. Sądownictwo polubowne dochodzi do skutku tylko w wypadku zawarcia między stronami umowy, która wyłącza właściwość sądu państwowego.

Stanowi podstawę do rozstrzygnięcia danego sporu przez sąd polubowny. Jest to umowa przedprocesowa stron. Zapisu na sąd polubowny mogą dokonywać wszystkie podmioty.

Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego powinna być sporządzona na piśmie.

Zapis na sąd polubowny musi zawierać wskazanie przedmiotu sporu albo wskazanie stosunku prawnego, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć.

Bezskuteczne są postanowienia zapisu naruszające zasadę równości stron, a w szczególności uprawniające tylko jedną ze stron do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym przewidzianym w zapisie.

Zawarcie zapisu może nastąpić bądź osobiście przez stronę bądź też przez pełnomocnika.

Zapis na sąd polubowny stanowi względną, negatywną przesłankę procesową.

Zobacz także: Jak sformułować zapis na sąd polubowny

Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego. W braku takiego określenia powołuje się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów.

Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Arbitrem nie może być sędzia państwowy, nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Aż do momentu rozpoczęcia postępowania strony mogą uzgodnić zasady i tryb postępowania przed sądem polubownym. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy.

Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem.

W postępowaniu przed sądem polubownym strony powinny być traktowane równoprawnie. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodu na ich poparcie.

W braku odmiennego uzgodnienia, postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się w dniu, w którym pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania sprawy przez sąd polubowny.

W terminie uzgodnionym przez strony bądź wyznaczonym przez sąd powód powinien wnieść pozew, a pozwany może złożyć odpowiedź na pozew.

Co do zasady orzeczenia zapadają większością głosów. Wyrok powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali.

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu albo stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego.

Zobacz również serwis: Pozwy

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama