| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Pozwy cywilne > Jak pisać pozwy o odszkodowanie

Jak pisać pozwy o odszkodowanie

  Jeżeli osoba poniosłeś wymierną szkodę w wyniku działania, lub zaniechania innej osoby - możesz domagać się od niej odszkodowania

Wpis: 5% wartości przedmiotu sporu

Kodeks cywilny w art. 415 ustanawia generalną zasadę, iż każdy „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Tak więc odpowiedzialność traktowana jest dosyć szeroko. Przy czym, odszkodowanie niekiedy możemy uzyskać od innych osób niż bezpośredni sprawcy szkody.

Zgodnie bowiem z kolejnymi artykułami kodeksu cywilnego:

  • Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.
  • Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. (np. rodzice w stosunku do dzieci, opiekunowie osób ubezwłasnowolnionych).
  • Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.
  • Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
  • Ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie

Główną przesłanką roszczenia o odszkodowanie jest… szkoda. Za szkodę należy rozumieć uszczerbek na majątku osoby, który posiada wymierną wartość – tj. można go wycenić. Za szkodę uważa się również uszczerbek na osobie – w szczególności utratę zdrowia, do kosztów z tym związanych (a więc do szkody) zalicza się również koszty leczenia, rehabilitacji, utratę możliwości zarobkowania.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »