| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Postępowanie sądowe > Jak zgłosić spóźnione dowody w sprawie?

Jak zgłosić spóźnione dowody w sprawie?

Wnosząc powództwo do sądu należy pamiętać o kilku rzeczach. Jedną z nich jest obowiązek zgłoszenia wszystkich dowodów już w treści pozwu. Niezgłoszenie może spowodować, że utracimy możliwość ich dalszego powołania. Niemniej można takim skutkom się przeciwstawić. Jak?

Reguły postępowania cywilnego

Od 3 maja 2012 roku obowiązują zupełnie nowe reguły postępowania przed sądem cywilnym, które zmierzają w kierunku przyspieszenia biegu sprawy. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek powoływania wszystkich możliwych dowodów w sprawie (z zeznań świadków, z dokumentów, z opinii biegłego itd.) możliwe w jak najwcześniejszym etapie postępowania.

W praktyce dla powoda oznacza to obowiązek powołania dowodów już w treści powództwa, zaś strona pozwana powinna przedstawić w odpowiedzi na pozew.

Należy pamiętać, iż zgodnie z nowym brzmieniem art. 207 § 2 k.p.c. sąd może nakazać stronie pozwanej złożenie odpowiedzi na pozew w oznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 2 tygodnie. Termin ten powinien być dostosowany do zawiłości sprawy i powinien umożliwić stronie swobodne przygotowanie i zaprezentowanie swojego stanowiska procesowego. Termin dwutygodniowy jest terminem minimalnym. Wyznaczenie przez sąd krótszego terminu jest naruszeniem przepisów postępowania i powinno być podniesione przez stronę w treści odpowiedzi.

Pobierz: Wzory pozwów

Jakie sankcje przy spóźnionych dowodach?

Co do zasady powoływanie dowodów jest możliwe praktycznie na całym etapie postępowania przed sąd pierwszej instancji. Zgodnie z art. 217 § 1 k.p.c. strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.

Możliwość nie oznacza jednak dowolności. Zarówno powód, jak i pozwany nie mogą „dawkować” dowodów i przedstawiać ich na kolejnych rozprawach. Uprawnienie do przytaczania dowodów na poparcie swojego stanowiska oznacza bowiem, że należy je powołać bez zbędnej zwłoki w momencie, gdy powstaje rzeczowa potrzeba ich powołania.

Treść art. 207 § 6 k.p.c. wyraźnie wskazuje bowiem, iż sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Aby zatem powód mógł powołać po wniesieniu pozwu dalsze dowody w sprawie powinien wskazać przy tym, iż nie powołał ich bez swojej winy.

Przedkładając w sądzie dowód w postaci bilingów telefonicznych można wskazać, iż powód nie być w stanie uzyskać ich w terminie wniesienie powództwa.

Inne przesłanki to wskazanie, iż uwzględnienie spóźnionych dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy lub też gdy występują inne wyjątkowe okoliczności.

Na brak zwłoki w rozpoznaniu sprawy można powoływać się w sytuacji, gdy strona przedkłada dowód z dokumentu urzędowego, gdy w stanie sprawy sąd ma jeszcze do przesłuchania świadków podczas dwóch zaplanowanych rozpraw.

Zobacz serwis: Pozwy

Jakie skutki spóźnienia się z dowodami?

W praktyce jednak skuteczność powoływania się na powyższe okoliczności zależy w głównej mierze od okoliczności danej sprawy oraz uznania sądu. Nieuwzględnienie wniosków dowodowych z uwagi na zwłokę w ich zgłoszeniu jako takie nie podlega bezpośrednio kontroli odwoławczej (strona nie może złożyć zażalenia na taką decyzję sądu), niemniej jednak może stanowić zarzut apelacyjny w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »