| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Bezpieczeństwo pracy > Polskie Normy

Polskie Normy

Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN.

Warto zaznaczyć, że Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej, a wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

· mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim,
· korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej(stosuje się również odpowiednio do norm europejskich i międzynarodowych, z zachowaniem porozumień międzynarodowych),
· ochrony Polskich Norm, o której mowa wyżej , nie narusza ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
· wyroby spełniające wymagania Polskich Norm oznaczane są na zasadzie dobrowolności znakiem zgodności z Polską Normą pod warunkiem uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia,
· wyłączne prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje krajowej jednostce normalizacyjnej,
· Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego może upoważnić jednostki certyfikujące, powołane na mocy odrębnych przepisów, do wydawania certyfikatu zgodności z Polską Normą,
· sprawy sporne wynikające z oceny zgodności z Polską Normą, dotyczące interpretacji postanowień Polskich Norm, rozstrzyga Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, po zasięgnięciu opinii właściwego komitetu technicznego.

Zobacz również serwis: Rozwiązanie umowy

Uzyskanie certyfikatu, jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą.

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polska Normą, mając na względzie ułatwienie producentom i dystrybutorom oznaczania wyrobów znakiem zgodności z Polską Normą oraz uwzględniając:

· cele systemu stosowania znaku zgodności,
· wymagania stawiane wyrobom, które mają być oznaczone znakiem zgodności,
· zasady wydawania certyfikatu zgodności.

Należy również zaznaczyć, że producent lub osoba wprowadzająca wyroby do obrotu może zadeklarować ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność, przy czym wymagania stawiane takiej deklaracji określają Polskie Normy. Deklaracja zgodności nie upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności.

Kto oznacza wyroby znakiem zgodności z Polską Normą bez uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega również osoba, która oznacza znakiem zgodności z Polską Normą wyroby niespełniające odpowiednich wymagań Polskiej Normy lub deklaruje zgodność z Polską Normą wyrobów niespełniających tych wymagań.

Zobacz także serwis: Prawa pracownika

Postępowanie w sprawach określonych wyżej następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002, Nr 169, Poz. 1386)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »