| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Jakie są obowiązki stron umowy o dzieło?

Jakie są obowiązki stron umowy o dzieło?

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Jakie są obowiązki zamawiającego dzieło?

  • współdziałać z wykonawcą w zakresie koniecznym do należytego i terminowego wykonania dzieła,
  • odebrać dzieło,

Warto podkreślić, że zamawiający ma prawo do kontrolowania wykonania dzieła, żądania jego wydania i dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, zarówno fizyczne jak i prawne.

W przypadku gdy wykonane dzieło jest wadliwe, zamawiający może wezwać przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonania w określonym terminie. Po bezskutecznym wezwaniu może albo odstąpić albo powierzyć dalsze prace innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Zobacz: W jaki sposób mogę ustalić wynagrodzenie w umowie o dzieło?

Jeżeli zamawiający nie odebrał gotowego dzieła z powodu wady może także powierzyć naprawienie go osobie trzeciej na koszt przyjmującego zamówienie.

Gdy nie da się usunąć wady albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne.

Jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Jakie są obowiązki przyjmującego zamówienie?

  • wykonanie dzieła,
  • zaś w przypadku stwierdzenia wad przez zamawiającego powinien w wyznaczanym terminie je usunąć( może odmówić dokonania naprawy, w przypadku gdy wymaga ona nadmiernych kosztów)

Warto przy tym zaznaczyć, że umowa o dzieło nie musi być jednak wykonana osobiście przez przyjmującego zamówienie. W przypadku kiedy przyjmujący zamówienie wykonuje je przy pomocy innych osób to odpowiada za ich działanie lub zaniechanie jak za własne.

Jeżeli wywiązanie się z umowy zależy od osobistych przymiotów lub kwalifikacji przyjmującego zamówienie np. malarza, to wówczas istnieje obowiązek przygotowania dzieła przez niego samego.

Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli zamawiający wiedział o wadzie w chwili odbioru lub mógł ją z łatwością zauważyć. Odpowiada natomiast jeżeli podstępnie wadę zataił.

Zobacz również serwis: Formy zatrudnienia

Podstawa prawna

Kodeks cywilny

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

zamawiający ma prawo do kontrolowania wykonania dzieła, żądania jego wydania i dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, zarówno fizyczne jak i prawne.
zamawiający ma prawo do kontrolowania wykonania dzieła, żądania jego wydania i dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, zarówno fizyczne jak i prawne.

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »