REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Julia Sokołowska

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawcy zatrudniający pracowników mogą świadomie lub nieświadomie dokonać wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Czasem nie zdają sobie sprawy, że ich zachowanie może być wykroczeniem. Dlatego warto przyjrzeć się liście wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone są w Kodeksie pracy, w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawach regulujących wykonywanie pracy zarobkowej.

REKLAMA

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy:

• zawieranie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę,
• nie potwierdzanie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,
• wypowiadanie lub rozwiązywanie z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
• stosowanie wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
• naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
• nie prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
• pozostawianie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
• nie wypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, dokonywanie bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia lub bezpodstawne obniżanie wysokości wynagrodzenia lub świadczeń,
• nie udzielanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniża wymiar tego urlopu,
• nie przestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• nie zawiadamianie w terminie 30 dni właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,
• nie zapewnianie, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców,
• wyposażanie stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
• dostarczanie pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
• stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych; stosowanie substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację,
• stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych nieposiadających kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
• nie zawiadamianie właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
• nie wykonywanie w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
• utrudnianie działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań,
• bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszczanie do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Za te wykroczenia odpowiedzialność może ponieść pracodawca, osoba działająca w imieniu pracodawca lub w określonych przypadkach osoba odpowiedzialna za higienę i bezpieczeństwo pracy.

Zobacz również: Jakie uprawnienia pracownicze przysługują inwalidzie wojskowemu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wykroczenia związane z promocją zatrudnienia i instytucjami rynku pracy:

• podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienie, innej pracę zarobkową lub działalności gospodarczej bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,
• powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywanie pracy,
• nielegalne wykonywanie przez cudzoziemca pracy,
• wprowadzenie cudzoziemca w błąd, wykorzystanie zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania i doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy,
• żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy,
• doprowadzenie innej osoby do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
• prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
• prowadzenie agencji zatrudnienia, pobieranie od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub której udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowych opłaty inne niż wymagane,
• prowadzeni agencji zatrudnienia nie przestrzegając zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub ze względu na przynależność związkową,
• nie dopełnianie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłacanie ich w przewidzianym przepisami terminie,
• nie zgłaszanie wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia,
• odmówienie zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej

• wykroczenia określone w ustawie o społecznej inspekcji pracy - uniemożliwienie działalność społecznego inspektora pracy;
• wykroczenia określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy nie wykonuje przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
• wykroczenia określone w ustawie o pracy morskich statkach handlowych – pobieranie bezpośrednio lub pośrednio opłat za pośrednictwo pracy dla osób poszukujących pracy na statkach oraz niedopełnianie obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy;
• wykroczenia określone w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych: niezapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej lub nie wyposaża stanowiska pracy pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności oraz niewypełnianie uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy,

Podstawa prawna: Kodeks pracy
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr. 166, poz. 1608)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983, nr 35, poz. 163)
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r.( Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335)
Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr.61)

Zobacz również serwis: Praca

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czternaste emerytury 2024. Nadchodzą ważne decyzje rządu

Czternaste emerytury w 2024 roku. Rząd musi zdecydować w sprawie rozporządzenia dotyczącego miesiąca wypłaty czternastej emerytury. Ma też możliwość wydania rozporządzenia, które określiłoby wyższą kwotę czternastej emerytury.

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm. Najważniejsze zmiany

W dniu 23 maja 2024 r. Sejm przyjął długo oczekiwaną ustawę o ochronie sygnalistów. Główne założenia ustawy nie zmieniły się od ostatniego projektu zaprezentowanego przez Radę Ministrów. Niemniej posłowie zdecydowali się na wprowadzenie kilku poprawek, w tym te najważniejsze dotyczące grup kapitałowych.

Podwyżka ryczałtu na przejazdy. Od 1 czerwca 2024 r. będzie to 889,40 zł. Sprawdź dla kogo i jak uzyskać wyższą kwotę

889,40 zł – tyle od 1 czerwca 2024 r. będzie wynosił ryczałt za przejazdy, których koszt może być finansowany w ramach bonu stażowego.

Lato w mieście: lista zakwalifikowanych

Od 14 do 26 maja do północy trwały zapisy na tegoroczną edycję warszawskiej akcji "Lata w Mieście". Kiedy listy zakwalifikowanych? 

REKLAMA

Redaktor Infor.pl i Dziennik.pl płynie dla psów ze schroniska. Co to za akcja?

Piotr Nowak, prowadzący codzienny Przegląd Prasy i portali na Infor.pl nie jest obojętny na los zwierząt. Aby zwrócić uwagę na potrzeby zwierzaków ze schroniska w Sosnowicach przepłynie dystans 5 km wpław. Zdradzamy szczegóły akcji. 

Od 2025 r. renta socjalna ma zwiększyć się o dodatek, tak aby łączna suma świadczeń była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na dzień 31 grudnia 2024 r. Dla kogo dodatek?

Od 2025 roku renta socjalna zwiększy się o dodatek, w ten sposób, aby łączna suma świadczeń była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Dla kogo dodatek do renty socjalnej? Od kiedy?

2222,60 zł, czyli o 227,50 zł więcej będzie wynosiło to świadczenie. Od 1 czerwca, dla osób przed 30 rokiem życia.

Od 1 czerwca 2024 r. osoby przed 30 rokiem życia będą mogły liczyć na większe wsparcie. 2222,60 zł, czyli o 227,50 zł więcej niż do końca maja 2024 r. będzie wynosił bon stażowy, do którego mają pierwszeństwo.

Od 1 czerwca 2024 r. o ponad 200 zł wzrosną stawki premii stażowych

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu. Od 1 czerwca wzrosną stawki premii stażowych wypłacanych przez starostów w związku z promocją zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia i kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu. Ile dokładnie?

REKLAMA

Osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały szerszy dostęp do produktów takich jak m.in: komputery, czytniki książek czy telefony komórkowe. Prezydent podpisał ustawę

Osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały szerszy dostęp do produktów takich jak m.in: komputery, czytniki książek czy telefony komórkowe. Prezydent podpisał ustawę, która wdraża dyrektywę UE dotyczącą wymogów dostępności produktów i usług.

Obchody urodzin Hitlera. Ruszyła rozprawa odwoławcza

W poniedziałek, w Sądzie Okręgowym w Rybniku, rozpoczęła się odwoławcza rozprawa dotycząca obchodów urodzin Adolfa Hitlera, które miały miejsce w Wodzisławiu Śląskim w 2017 roku. Wcześniej, sześciu uczestników tego zgromadzenia zostało skazanych na zawieszone kary więzienia przez sąd rejonowy w Wodzisławiu.

REKLAMA