| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Umowa o pracę > Na jakiej podstawie można zatrudnić skazanego?

Na jakiej podstawie można zatrudnić skazanego?

W myśl przepisów kodeksu karnego wykonawczego pracę zapewnia się przede wszystkim skazanym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych, a także mającym szczególnie trudną sytuację materialną, osobistą lub rodzinną.

Na jakiej podstawie zatrudnia się skazanego?

 •  skierowania do pracy, albo
 •  umożliwia się skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

W stosunku do skazanych pracujących, w zakresie nieuregulowanym w kodeksie karnym wykonawczym, stosuje się przepisy prawa pracy. W stosunku, zaś do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz również: Jakie są obowiązki osoby skazanej?

Kto wydaje zgodę na zatrudnienie skazanego? 

Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora zakładu karnego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności.

Zdolność skazanego do pracy oraz w miarę potrzeby rodzaj, warunki i czas pracy określa lekarz.

Kiedy dyrektor zakładu karnego może cofnąć zgodę na zatrudnienie skazanego? 

 •  za nieprzestrzeganie przez skazanego lub podmiot zatrudniający warunków zatrudnienia, określonych przez dyrektora zakładu karnego,
 •  z przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeństwem. 

O cofnięciu zgody powiadamia się pisemnie skazanego i podmiot zatrudniający.

Kiedy można zwolnić skazanego z wykonywania pracy? 

Z wykonywania pracy można zwolnić skazanego:

 •  kształcącego się, lub 
 •  z innych ważnych powodów.

Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego.

Co się uwzględnia przy kierowaniu do pracy? 

Przy kierowaniu do pracy uwzględnia się w miarę możliwości:

 •  zawód, 
 •  wykształcenie, 
 •  zainteresowania i 
 •  potrzeby osobiste skazanego. 

Jeżeli skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy, zatrudnienie przy pracach szkodliwych dla zdrowia wymaga jego pisemnej zgody.

Skazanego instruuje się o sposobie wykonywania przydzielonej pracy, szkoli w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz obsługi maszyn i urządzeń, a także zapoznaje z podstawowymi zasadami i normami pracy oraz zasadami wynagradzania za pracę.

Jakie są obowiązki skazanego? 

Skazany jest obowiązany:

 •  pracować sumiennie i wydajnie, 
 •  przestrzegać dyscypliny i regulaminu pracy, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
 •  dbać o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych maszyn i urządzeń.

Szczegółowe zasady zatrudniania skazanych określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Zobacz również serwis: Więziennictwo

Podstawa prawna:

Kodeks karny wykonawczy,

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK