| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Jakimi karami można ukarać pracownika

Jakimi karami można ukarać pracownika

Za naruszenie obowiązku pracowniczego, pracodawca może zastosować jedną z trzech kar porządkowych wymienionych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jakie kary porządkowe pracodawca może nałożyć na pracownika:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
3) karę pieniężną.

Kary wymienione w Kodeksie pracy tworzą katalog zamknięty, co oznacza że pracodawca nie może stosować innych kar, niż te wymienione w art. 108 Kp

1. za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku np.:

 • opuszczanie pracy bez uzasadnienia
 • spóźnianie się do pracy
 • brak wymaganego przez pracodawcę ubioru w pracy
 • pozostawanie w miejscu pracy po godzinach bez zgody przełożonego
 • udział w nielegalnym strajku

2. za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy np.:

 • brak dbałości o porządek i ład w miejscu pracy
 • niepoddawanie się obowiązkowym egzaminom sprawdzającym
 • brak współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp
 • niepowiadomienie przełożonego o wypadku albo zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego

3. za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych np.:

 • zastawianie dróg ewakuacyjnych
 • palenie papierosów w miejscach niedozwolonych
 • usuwanie lub zasłanianie tabliczek informacyjnych

4. za nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy np.:

 • niepodpisywanie listy obecności
 • podpisywanie listy obecności za innych pracowników

5. za nieprzestrzeganie przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Zobacz również serwis: Pracownik przed sądem

1. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów przeciwpożarowych
3. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
4. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości
5. spożywanie alkoholu w czasie pracy

Zgodnie z przepisem art. 108 § 3 Kodeksu pracy; Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt. 1-3.( tj. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi)

Zobacz również serwis: Prawa pracownika

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed podjęciem decyzji o zastosowaniu kary

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »