| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Jakie prawa ma pracownik

Jakie prawa ma pracownik

Oprócz obowiązków nałożonych na pracownika przez pracodawcę należy pamiętać o tym że pracownikowi przysługuje szereg praw.

1. Prawa wynikające z głównych zasad prawa pracy :

• prawo do swobodnie wybranej prac (nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu),

• swoboda nawiązywania stosunków pracy (co oznacza, że każdy stosunek pracy wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli),

• prawo do poszanowania godności (pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika),

• zasada równości praw pracowniczych (każdy pracownik bez względu na płeć ma równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków),

• prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości,
• zakaz dyskryminacji (nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy),
• prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę,
• prawo do wypoczynku, (który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych),
• prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
• obowiązek zaspokojenia (stosownie do możliwości finansowych i warunków pracodawcy )potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników,
• obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• prawo do tworzenia organizacji(w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów) i przystępowania do tych organizacji,

Zobacz również serwis: Praca za granicą

2. Prawa wynikające z działu VIII Kp (uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem)

3. Prawa wynikające z działu II (bezpieczeństwo i higiena pracy) rozdziału 2 (prawa i obowiązki pracownika) Kp np.
• prawo powstrzymania się od wykonywania pracy (w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom),
• prawo oddalenia się z miejsca zagrożenia,
• prawo powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej (w przypadku, gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób).

Zobacz również serwis: Praca

4. Prawa wynikające z Konstytucji RP np.
• zasada równości,
• wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców,
• wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy,
• prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »