Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady i sposoby doręczania przesyłek pocztowych

Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Adrianna Michałowicz
Aplikant adwokacki
Martyna Owsiak
Aplikantka radcowska
Nowe zasady i sposoby doręczania przesyłek pocztowych /fot. shutterstock
Nowe zasady i sposoby doręczania przesyłek pocztowych /fot. shutterstock
shutterstock
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 praktycznie w każdej instytucji publicznej wprowadzono środki mające na celu znaczące ograniczenie bezpośrednich kontaktów społecznych, w tym wymianę dokumentów. Tego rodzaju rozwiązanie zostało przez ustawodawcę przewidziane również w odniesieniu do usług świadczonych przez operatorów pocztowych, aby zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem.

Odpowiednie regulacje zostały zawarte w tzw. pierwszej Tarczy antykryzysowej, czyli ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[1], a także w ramach tzw. drugiej Tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[2]. Większość zmian stanowi rozwiązania tymczasowe, bowiem wprowadzone zostały na czas walki z pandemią. Ich skutki natomiast prawdopodobnie będą odczuwalne znacznie dłużej.

Przesyłki hybrydowe

Na mocy art. 15zzu1 Tarczy do dnia 30 września 2020 r. operator pocztowy może doręczać adresatom posiadającym profil zaufany przesyłki pocztowe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania. Rozumie się przez to przyjęcie przesyłki poleconej, w tym przesyłki z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. Treść art. 15zzu2 precyzuje, że doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu. Dla przykładu, Poczta Polska uruchomiła możliwość rejestracji w portalu eSkrzynka, gdzie adresatom przesyłek umożliwia się założenie konta, za pośrednictwem którego adresat może otrzymywać swoje przesyłki w formie skanu dokonanego przez operatora. Rozwiązanie nie dotyczy przesyłek, które nie mogą zostać doręczone w opisany sposób ze względu na:

 1. konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
 2. ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny;
 3. opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;
 4. inne przyczyny techniczne,

oraz przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego. Warto zwrócić uwagę, że wyłączeniem tym nie zostały objęte urzędy, w tym np. urzędy skarbowe.  

Przesyłki polecone i kurierskie doręczane bez pokwitowania odbioru

Na podstawie drugiej Tarczy antykryzysowej umożliwiono doręczanie przesyłek poleconych bez pokwitowania. Do tej pory było to możliwe tylko za zgodą adresata, aktualnie, to jest przynajmniej do czasu zniesienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, takiej zgody nie potrzeba. Przesądza o tym art. 37 ust. 3-4a zmienionej ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Zgodnie z treścią art. 37 ust. 4a w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona do oddawczej skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania wniosku. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego. Podobnie, jak przy elektronicznym doręczaniu, tak w tym przypadku wyłączeniem nie zostały objęte urzędy, w tym np. urzędy skarbowe. Z wymogu uzyskania pokwitowania odbioru w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ustawodawca zrezygnował także w przypadku przesyłek kurierskich (art. 37 ust. 4b Prawa pocztowego). Niezależnie od powyższego, po zmianach ustawa Prawo pocztowe dopuszcza też możliwość złożenia przez adresata przesyłki wniosku o doręczanie przesyłek poleconych do jego skrzynki oddawczej w formie elektronicznej. To jednak będzie mieć znaczenie dopiero po zniesieniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, dopóki bowiem którykolwiek z tych stanów obowiązuje, zgoda na doręczanie bez pokwitowania nie jest potrzebna.

Oczekujące na odbiór przesyłki, których nie można doręczyć

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów, operator pocztowy nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi. Tak wynika z art. 97 drugiej Tarczy antykryzysowej. Dotyczy to również przesyłek niedoręczalnych, czyli przesyłek niemożliwych do doręczenia ani do zwrócenia do nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy. Niezwróconą przesyłkę operator pocztowy wydaje adresatowi. Przepis, poza doprecyzowaniem, że obejmuje przesyłki niedoręczalne, nie określa jakich generalnie przypadków niemożności doręczenia dotyczy. Zatem należy przyjąć, że przesyłka, której z jakiegokolwiek powodu nie można doręczyć, np. z powodu tego, że adresat przebywa na kwarantannie, będzie czekała na jej odbiór w placówce pocztowej przynajmniej przez czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także jeszcze przez okres 14 od dnia odwołania tych stanów. Rozwiązania nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Brak skutku doręczenia dla nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru

Na podstawie art. 98 drugiej Tarczy antykryzysowej, jeśli termin odbioru pisma podlegającego doręczeniu za potwierdzeniem odbioru określony w zawiadomieniu przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nieodebranego w terminie pisma nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Jak widać, w warunkach epidemii nie znajduje zastosowania tzw. fikcja doręczeń przesyłek niepodjętych w odpowiednim terminie. Niemniej jednak ustawodawca przewidział w tym zakresie dość rozbudowany katalog wyłączeń. Fikcją doręczeń będą zatem objęte przesyłki wysyłane w toku postępowań prowadzonych na gruncie ustawy o grach hazardowych związanych z rejestrem domen, postępowań podatkowych prowadzonych w ramach przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz przesyłki wysyłane do lub przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Obawy związane z wprowadzonymi rozwiązaniami

Zmiany dotyczące przesyłek rodzą obawy na kilku płaszczyznach, w tym w kwestii tajemnicy korespondencji, ochrony danych osobowych, tajemnicy zawodowej, np. tajemnicy adwokacko – radcowskiej, a także istotnie rozszerzonej tzw. fikcji doręczeń. Należy zauważyć, że zgoda adresata na otrzymywanie przesyłek hybrydowych nierozerwalnie wiąże się z naruszeniem tajemnicy korespondencji oraz stanowi zagrożenie dla danych osobowych osoby, której korespondencja ta może dotyczyć. Adresat wyrażając zgodę we własnym imieniu i godząc się na otwarcie przesyłki przez operatora, jednocześnie podejmuje decyzję za inne osoby, których dane osobowe mogą być zawarte w korespondencji, a które mogą nie wyrażać woli ich udostępnienia operatorowi. Wprowadzone rozwiązania można rozumieć także jako zagrożenie dla tajemnicy zawodowej, która rozciąga się na korespondencję dotyczącą np. pełnomocnika i klienta. Nie wiadomo też jak w rzeczywistości będą traktowane przesyłki, dla których nie ma konieczności uzyskiwania pokwitowania, istnieje bowiem ryzyko, iż skutek doręczenia nastąpi mimo braku realnej możliwości zapoznania się z przesyłką. Ryzyko niezapoznania się z przesyłką, mimo fikcji doręczenia, istniało już przed epidemią, wydaje się jednak, że po wprowadzeniu omawianych regulacji jest ono jeszcze większe. Być może, to przesyłki hybrydowe, mimo obaw związanych z danymi osób postronnych, stanowią jedyny sposób na zabezpieczenie choćby własnych przesyłek.

Apl. adw. Adrianna Michałowicz
Apl. radc. Martyna Owsiak

____________________________

[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 374. Mowa o art. 15zzu1 i nast. Tarczy.

[2] Dz. U. z 2020 r. poz. 695. Zob. art. 97 i 98 tej ustawy oraz art. 50 pkt 1, który znowelizował art. 37 ustawy Prawo pocztowe.

Reklama
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • pola
  2022-01-20 11:48:58
  Ale robicie bałagan płaci się za list polecony ,a jest traktowany jak zwykły. Jak mam udowodnić że list został wysłany polecony a odbiorca twierdzi, że nie otrzymał...
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Co wiesz o PUE ZUS?
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/30
Co oznacza skrót PUE ZUS?
Platforma Usług Ekonomicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Powszechne Usługi Elektroniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
RPP: Stopy procentowe w grudniu 2022 na niezmienionym poziomie
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w środę 7 grudnia 2022 nie zmieniła stóp procentowych - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc.
Osoby budujące dom bez ochrony przed podwyżkami cen prądu - interwencja RPO
Osoby fizyczne budujące dom jednorodzinnych skarżą się na nieobjęcie ich wsparciem przed podwyżkami cen energii. Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kamilla Dołowska prosi o stanowisko dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pawła Pikusa
Coraz więcej osób korzysta z aplikacji mZUS
Przez aplikację mZUS złożonych zostało ponad 1,5 tys. wniosków na ok. 2,1 tys. dzieci, w tym: 628 wniosków "Dobry start" oraz 878 wniosków "500+".
Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierzy w 2023 roku - od nowego roku podwyższone
Od dnia 1 stycznia 2023 roku świadczenie mieszkaniowe dla żołnierzy, czyli tzw. dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy, zostanie podwyższone. Ile wyniesie i komu przysługuje?
Czy Naczelny Sąd Administracyjny może kontrolować działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego?
Naczelny Sąd Administracyjny nie ma kompetencji do jakiegokolwiek kontrolowania działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy sędziowie TK wybrani przez Sejm, od których prezydent przyjął ślubowanie, jak i wszyscy sędziowie powołani przez prezydenta, są sędziami w rozumieniu konstytucji - oświadczyła 6 grudnia 2022 r. prezes TK Julia Przyłębska.
Polacy chcą funduszy z KPO ca cenę ustępstw [SONDAŻ]
57 proc. Polaków chce środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz ustępstw wobec UE - wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Co trzeci ankietowany chce konfrontacji z Komisją Europejską.
Polska gotowa na kolejną falę uchodźców [WYWIAD]
- Spodziewamy się, że trzeba będzie udzielić obywatelom Ukrainy doraźnego schronienia, w przypadku np. przerwania dostaw prądu, dużych mrozów itp. Większość Ukraińców chce jednak pozostać u siebie w kraju - uważa Agnieszka Ścigaj, minister, członek Rady Ministrów.
Oszustwo "na wypadek drogowy" - poszkodowana seniorka
Stołeczni kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy oszukali starszą kobietę "na wypadek drogowy". Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli 24 tys. zł, 180 dolarów, 200 euro, 2,5 tys. koron szwedzkich, dwie obrączki i łańcuszek.
Ekspert PIE: nie spodziewamy się radykalnego wzrostu bezrobocia w 2023 r.
Nie spodziewamy się radykalnego wzrostu bezrobocia w 2023 roku - powiedział PAP wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Paweł Śliwowski. Jego zdaniem możliwe jest nasilenie się spadku wzrostu wynagrodzeń.
Blackout
Blackout to zjawisko całkowitego braku energii elektrycznej. Może być spowodowany awarią, brakami w dostawach energii lub przesileniem sieci.
Ochrona ofiar przemocy domowej - zalecenia Prokuratora Generalnego
Nowe przepisy porządkują i ujednolicają dotychczasowe zasady postępowania, uwzględniając normy prawa krajowego i międzynarodowego. Prokurator Agnieszka Welenc podkreśliła, że odnoszą się one nie tylko do postępowania karnego, ale także administracyjnego, cywilnego czy udzielania pomocy.
Zaległości alimentacyjne w 2022 wzrosły do 13,4 mld zł
Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na koniec listopada br. zaległe zobowiązania z tytułu alimentów wzrosły o ponad 40 proc. w stosunku do roku ubiegłego i sięgają niemal 13,4 mld zł - to najwyższa kwota od początku gromadzenia tych danych.
Pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - wnioski do 30 grudnia 2022
Pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa
Oszczędzanie energii w godzinach szczytu - zalecenia MKiŚ i PSE
Zgodnie z wytycznymi MKiŚ, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają godziny szczytu jako godziny z najwyższym przewidywanym zużyciem energii elektrycznej wytworzonej w źródłach innych niż odnawialne.
Jak mądrze korzystać z odroczonych płatności?
Bez konieczności wypatrywania wypłaty na koncie, od ręki, w kilka chwil, w większości dużych e-sklepów możesz zrobić zakupy, korzystając z opcji odroczonej płatności. Proste? Bardzo. Korzystne? Zdecydowanie tak, pod warunkiem, że zostaną uregulowane na czas.
Przesłuchanie zatrzymanego - senacki projekt nowelizacji KPK
Senacki projekt zakłada wprowadzenie przepisów, na podstawie których zatrzymani, którzy nie mają adwokata lub radcy prawnego ustanowionego z wyboru, będą mogli żądać wyznaczenia im do kontaktu oraz przeprowadzenia czynności procesowych z ich udziałem adwokata lub radcę prawnego z urzędu.
Kredyt w oparciu o WIBOR – czy jest szansa na podważenie w sądzie?
Sąd w Katowicach wydał orzeczenie zawieszające stosowanie WIBOR w umowie kredytowej na czas procesu, rata kredytu spadła aż o 5 tys. zł. W umowach kredytowych w PLN zauważalne są wady, które mogą przyczynić się do ich unieważnienia lub wyeliminowania postanowień powodujących wzrost rat kredytu.
Zmieniasz konto? Poinformuj o tym ZUS
Niewłaściwy numer rachunku bankowego lub stary adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie docierają informacje albo wysyłane przez Zakład pieniądze.
Handel i transport intensywnie rekrutują w grudniu
Nie ma rekordowej ilości ofert i nie ma rekordów jeżeli chodzi o stawki oferowane przedświątecznym pracownikom sezonowym. Gdzie brakuje rąk do pracy?
Reparacje od Niemiec dla Polski - etap
Podczas konferencji prasowej w trakcie swojej wizyty w Berlinie Arkadiusz Mularczyk, wiceszef MSZ, podkreślił, że "do dnia dzisiejszego rząd polski nie dostał odpowiedzi na notę dyplomatyczną" wzywającą Niemcy do wypłaty Polsce odszkodowań za straty poczynione w trakcie II wojny światowej. Notę wysłał szef MSZ Zbigniew Rau 3 października 2022 roku.
Życie więzienne, czyli o tym jak wygląda życie za murami zakładu karnego – część 1
Niejednokrotnie można usłyszeć, że przestępcom w zakładach karnych jest zbyt dobrze. Pojawiają się głosy, że powinni być surowiej traktowani i że zakłady karne oferują im „cieplarniane” warunki. O tym jak jest naprawdę mogą zaświadczyć w zasadzie jedynie sami osadzeni lub nadzorująca ich Służba Więzienna, natomiast ze swojej strony, jako adwokat oraz sympatyk kwestii związanych z więziennictwem w Polsce i podkulturą więzienną, chciałabym przedstawić czytelnikom tegoż artykułu kilka interesujących – mam nadzieję – faktów z „życia za murami”.
Dotacje na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - wnioski do 30 grudnia 2022
Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy mają czas, by starać się o dotacje na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Kto dokładnie może otrzymać to dofinansowanie, w jakiej kwocie i na jakich warunkach?
Świąteczne prezenty dla dzieci będą skromniejsze niż rok temu. Ponad 60% rodziców zamierza na tym zaoszczędzić
Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że na 5 rodziców 3 planuje w tym roku oszczędzać na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. Spośród sposobów na zaciśnięcie pasa ponad połowa badanych wybiera zakup podarunków w promocjach. Z kolei ponad 42% uczestników sondażu zamierza wydać mniej pieniędzy niż rok temu
Scalanie gruntów rolnych i leśnych - nowe przepisy zakończą stare postępowania
8 grudnia wejdzie w życie ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (dalej: ustawa usprawniająca proces scaleń). Nowa regulacja pozwoli na formalne zakończenie wszystkich tych postępowań, w których nastąpiło faktyczne scalenie gruntów, bez ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.
Kiedy ZUS wyśle PIT-y za 2022?
Co roku, w drugiej połowie stycznia, ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT. Zatem wysyłka deklaracji za 2022 roku rozpocznie się w styczniu 2023r. Komu ZUS wysyła PIT-y i jakie?