Kategorie

Nowe zasady i sposoby doręczania przesyłek pocztowych

Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Adrianna Michałowicz
Aplikant adwokacki
Martyna Owsiak
Aplikantka radcowska
Nowe zasady i sposoby doręczania przesyłek pocztowych /fot. shutterstock
shutterstock
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 praktycznie w każdej instytucji publicznej wprowadzono środki mające na celu znaczące ograniczenie bezpośrednich kontaktów społecznych, w tym wymianę dokumentów. Tego rodzaju rozwiązanie zostało przez ustawodawcę przewidziane również w odniesieniu do usług świadczonych przez operatorów pocztowych, aby zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem.

Odpowiednie regulacje zostały zawarte w tzw. pierwszej Tarczy antykryzysowej, czyli ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[1], a także w ramach tzw. drugiej Tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[2]. Większość zmian stanowi rozwiązania tymczasowe, bowiem wprowadzone zostały na czas walki z pandemią. Ich skutki natomiast prawdopodobnie będą odczuwalne znacznie dłużej.

Przesyłki hybrydowe

Na mocy art. 15zzu1 Tarczy do dnia 30 września 2020 r. operator pocztowy może doręczać adresatom posiadającym profil zaufany przesyłki pocztowe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania. Rozumie się przez to przyjęcie przesyłki poleconej, w tym przesyłki z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. Treść art. 15zzu2 precyzuje, że doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu. Dla przykładu, Poczta Polska uruchomiła możliwość rejestracji w portalu eSkrzynka, gdzie adresatom przesyłek umożliwia się założenie konta, za pośrednictwem którego adresat może otrzymywać swoje przesyłki w formie skanu dokonanego przez operatora. Rozwiązanie nie dotyczy przesyłek, które nie mogą zostać doręczone w opisany sposób ze względu na:

 1. konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
 2. ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny;
 3. opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;
 4. inne przyczyny techniczne,

oraz przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego. Warto zwrócić uwagę, że wyłączeniem tym nie zostały objęte urzędy, w tym np. urzędy skarbowe.  

Przesyłki polecone i kurierskie doręczane bez pokwitowania odbioru

Na podstawie drugiej Tarczy antykryzysowej umożliwiono doręczanie przesyłek poleconych bez pokwitowania. Do tej pory było to możliwe tylko za zgodą adresata, aktualnie, to jest przynajmniej do czasu zniesienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, takiej zgody nie potrzeba. Przesądza o tym art. 37 ust. 3-4a zmienionej ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Zgodnie z treścią art. 37 ust. 4a w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona do oddawczej skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania wniosku. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego. Podobnie, jak przy elektronicznym doręczaniu, tak w tym przypadku wyłączeniem nie zostały objęte urzędy, w tym np. urzędy skarbowe. Z wymogu uzyskania pokwitowania odbioru w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ustawodawca zrezygnował także w przypadku przesyłek kurierskich (art. 37 ust. 4b Prawa pocztowego). Niezależnie od powyższego, po zmianach ustawa Prawo pocztowe dopuszcza też możliwość złożenia przez adresata przesyłki wniosku o doręczanie przesyłek poleconych do jego skrzynki oddawczej w formie elektronicznej. To jednak będzie mieć znaczenie dopiero po zniesieniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, dopóki bowiem którykolwiek z tych stanów obowiązuje, zgoda na doręczanie bez pokwitowania nie jest potrzebna.

Oczekujące na odbiór przesyłki, których nie można doręczyć

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów, operator pocztowy nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi. Tak wynika z art. 97 drugiej Tarczy antykryzysowej. Dotyczy to również przesyłek niedoręczalnych, czyli przesyłek niemożliwych do doręczenia ani do zwrócenia do nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy. Niezwróconą przesyłkę operator pocztowy wydaje adresatowi. Przepis, poza doprecyzowaniem, że obejmuje przesyłki niedoręczalne, nie określa jakich generalnie przypadków niemożności doręczenia dotyczy. Zatem należy przyjąć, że przesyłka, której z jakiegokolwiek powodu nie można doręczyć, np. z powodu tego, że adresat przebywa na kwarantannie, będzie czekała na jej odbiór w placówce pocztowej przynajmniej przez czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także jeszcze przez okres 14 od dnia odwołania tych stanów. Rozwiązania nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Brak skutku doręczenia dla nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru

Na podstawie art. 98 drugiej Tarczy antykryzysowej, jeśli termin odbioru pisma podlegającego doręczeniu za potwierdzeniem odbioru określony w zawiadomieniu przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nieodebranego w terminie pisma nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Jak widać, w warunkach epidemii nie znajduje zastosowania tzw. fikcja doręczeń przesyłek niepodjętych w odpowiednim terminie. Niemniej jednak ustawodawca przewidział w tym zakresie dość rozbudowany katalog wyłączeń. Fikcją doręczeń będą zatem objęte przesyłki wysyłane w toku postępowań prowadzonych na gruncie ustawy o grach hazardowych związanych z rejestrem domen, postępowań podatkowych prowadzonych w ramach przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz przesyłki wysyłane do lub przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Obawy związane z wprowadzonymi rozwiązaniami

Zmiany dotyczące przesyłek rodzą obawy na kilku płaszczyznach, w tym w kwestii tajemnicy korespondencji, ochrony danych osobowych, tajemnicy zawodowej, np. tajemnicy adwokacko – radcowskiej, a także istotnie rozszerzonej tzw. fikcji doręczeń. Należy zauważyć, że zgoda adresata na otrzymywanie przesyłek hybrydowych nierozerwalnie wiąże się z naruszeniem tajemnicy korespondencji oraz stanowi zagrożenie dla danych osobowych osoby, której korespondencja ta może dotyczyć. Adresat wyrażając zgodę we własnym imieniu i godząc się na otwarcie przesyłki przez operatora, jednocześnie podejmuje decyzję za inne osoby, których dane osobowe mogą być zawarte w korespondencji, a które mogą nie wyrażać woli ich udostępnienia operatorowi. Wprowadzone rozwiązania można rozumieć także jako zagrożenie dla tajemnicy zawodowej, która rozciąga się na korespondencję dotyczącą np. pełnomocnika i klienta. Nie wiadomo też jak w rzeczywistości będą traktowane przesyłki, dla których nie ma konieczności uzyskiwania pokwitowania, istnieje bowiem ryzyko, iż skutek doręczenia nastąpi mimo braku realnej możliwości zapoznania się z przesyłką. Ryzyko niezapoznania się z przesyłką, mimo fikcji doręczenia, istniało już przed epidemią, wydaje się jednak, że po wprowadzeniu omawianych regulacji jest ono jeszcze większe. Być może, to przesyłki hybrydowe, mimo obaw związanych z danymi osób postronnych, stanowią jedyny sposób na zabezpieczenie choćby własnych przesyłek.

Apl. adw. Adrianna Michałowicz
Apl. radc. Martyna Owsiak

____________________________

[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 374. Mowa o art. 15zzu1 i nast. Tarczy.

[2] Dz. U. z 2020 r. poz. 695. Zob. art. 97 i 98 tej ustawy oraz art. 50 pkt 1, który znowelizował art. 37 ustawy Prawo pocztowe.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?