| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Reklamacje > Żądania konsumenta > Jaki termin ma konsument na zawiadomienie o wadzie towaru?

Jaki termin ma konsument na zawiadomienie o wadzie towaru?

Zawiadomienie profesjonalnego sprzedawcy o wadzie towaru powinno nastąpić przed upływem dwóch miesięcy od dnia dostrzeżenia wady. Jeżeli konsument nabył towar od innej osoby fizycznej, wówczas termin z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wynosi miesiąc od dnia jej wykrycia.

Kupujący, który nabył towar od przedsiębiorcy i stwierdzi niezgodność towaru z umową ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z treścią umowy, nieodpłatnej naprawy bądź wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Dodatkowo konsument może domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy (art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176). Kupujący ma prawo zawiadomić sprzedawcę o wadliwości towaru w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Po upływie tego terminu, konsument traci przyznane ustawowo uprawnienia. Aby termin został zachowany należy wysłać zawiadomienie przed jego upływem.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U.2003.31.258) określa terminy dotyczące towarów żywnościowych. Zgodnie z treścią rozporządzenia, kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż: 

  • w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego - oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości lub, dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia
  • w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

Zobacz również: Brak paragonu a reklamacja

Towar zakupiony od innej osoby fizycznej

Co do zasady konsument nie ma obowiązku zbadania rzeczy wydanej mu przez sprzedającego. Realizacja roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest obwarowana miesięcznym terminem na dokonanie zawiadomienia o wykryciu wady. Zgodnie z art. 563 § 3 kodeksu cywilnego do zachowania terminu wystarczy wysłanie listu poleconego z zawiadomieniem o wadach fizycznych rzeczy przed upływem tego terminu. Oznacza to, że konsument w momencie wysłania listu przed upływem terminu dochował go niezależnie od tego, kiedy list dotrze faktycznie do sprzedawcy. Termin określony w kodeksie cywilnym jest terminem zawitym co oznacza, że nie może być zmieniony wolą stron. Wobec tego ustalenie przez strony krótszego terminu do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi uznaje się za nieważne.

Terminy dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W stosunkach między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą kupujący jest zobowiązany do zbadania rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Termin do wykrycia wady w tej sytuacji wynosi jeden miesiąc od dnia wykrycia wady. Natomiast jeżeli wada ujawniła się później, zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Należy jednak pamiętać, iż utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady nie pozbawia kupującego możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jednakże kupujący musi wykazać, że zakupiona rzecz miała wady i w wyniku ich istnienia poniósł szkodę.

Zobacz też: Czy można reklamować towar przeceniony

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »