| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Inne > Umowa renty cywilnej - wzór umowy

Umowa renty cywilnej - wzór umowy

Przez umowę renty cywilnej jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy renty cywilnejm

                     

 ………………………………………., dnia ………………………………… 

(miejscowość, data)

UMOWA RENTY

zawarta w dniu ..................................................... w......................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... zam. w  ................................................................................................................... zwanym dalej Uprawnionym,

a

....................................................................................................................................................... zam. w.................................................................................................................... zwanym dalej Zobowiązanym.

§ 1

Zobowiązany zobowiązuje się na rzecz Uprawnionego do wypłacana kwoty  ………………………… zł miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca tytułem renty.

§ 2

Renta określona w § 1 będzie wypłacana od dnia ............................ do dnia ................................

§ 3

W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..........................................                                                                                                                                                                                                                                  .............................................

   Zobowiązany                                                                                                                                                                                                                                                                 Uprawniony

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »