| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta socjalna > Komu przysługuje renta socjalna

Komu przysługuje renta socjalna

Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku z niezdolnością do pracy. Stanowi rodzaj pomocy finansowej państwa dla osób, które w młodym wieku doznały naruszenia sprawności organizmu i tym samym utraciły szansę na samodzielne zarobkowanie.

Uprawnienia do renty socjalnej zostały uregulowane w Ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, która określa przede wszystkim zasady, tryb przyznawania oraz wypłaty renty.

Prawo do renty socjalnej, przysługuje (o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej):
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie i przebywającym na terytorium RP,
- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej oraz
- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie RP obywatelom państw UE, państw EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

Zobacz również serwis: Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1. Przed ukończeniem 18. roku życia.
2. W trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej– przed ukończeniem 25. roku życia. Pod pojęciem szkoły należy rozumieć: szkołę podstawową, ponadgimnazjalną oraz szkołę ponadpodstawową. Nie ma znaczenia czy jest to szkoła publiczna czy niepubliczna. Za naukę w szkole wyższej uważa się naukę w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym oraz w charakterze wolnego słuchacza.
3. W trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z przepisów wynika, że jedynie naruszenie sprawności organizmu musi nastąpić w którymś z wymienionych powyżej okresów, natomiast całkowita niezdolność do pracy, będąca następstwem takiego naruszenia może, powstać w okresie późniejszym

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dla potrzeb renty socjalnej dokonuje lekarz orzecznik ZUS w formie orzeczenia. Dokonuje w nim m. in. oceny niezdolności do pracy, jej stopnia, ustalenia daty powstania oraz trwałości. Takie orzeczenia stanowi podstawę do wydania decyzji w przedmiocie prawa do renty socjalnej.

Zobacz również serwis: Prawa pracownika

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »