Kategorie

Rozwód kościelny

1 wrz 2021
28 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Różnice między rozwodem kościelnym a rozwodem cywilnym

W mojej praktyce często spotykam się z wątpliwością osób, które zgłaszają się do mnie po poradę jaka jest różnica pomiędzy stwierdzeniem nieważności małżeństwa, a rozwodem cywilnym. Osoby te mają wątpliwości, czy jest to w jakiś sposób powiązane, jaka jest kolejność takich procesów, czy załatwia się to w jednym procesie, czy można od razu w dwóch.

Czy bierzmowanie jest konieczne przed ślubem?

Często zdarza się, że na szkolnej katechezie, czy w momencie kiedy narzeczeni przychodzą do parafialnej kancelarii chcąc prosić o udzielenie sakramentu chrztu księża mówią, że bez sakramentu bierzmowania nie będzie można zawrzeć ważnie ślubu.

Małżeństwo według prawa kanonicznego

Opisując sakrament małżeństwa na pierwszym miejscu należy powiedzieć, że jest to sakrament zawierany na całe życie i ustaje dopiero po śmierci jednego z małżonków, nie można go w żaden sposób rozwiązać, ani też udzielić rozwodu, dlatego też pojęcie „rozwód kościelny” jest jak najbardziej błędnym sformułowaniem.

Czym jest rozwód kościelny?

Ponieważ zainteresowanie tematyką tzw. „rozwodów kościelnych” w ostatnich latach jest coraz większe, dlatego postanowiłem stworzyć dla szerokiego odbiory pewnego rodzaju podstawowe kompendium, które wyjaśni wiele wątpliwości związanych z prawem kanonicznym, z tzw. „rozwodami kościelnymi”, choć nie tylko.

Wykluczenie przymiotu nierozerwalności i jedności

Wykluczenie ze związku małżeńskiego przymiotu nierozerwalności i jedności może być przyczyną nieważności małżeństwa.

Związek małżeński zawarty pod wpływem przymusu i bojaźni

Wymuszenie zgody przez jedną stron na zawarcie małżeństwa powoduje, że taki związek jest związkiem małżeńskim zawartym nieważnie.

Związek małżeński zawarty pod warunkiem dotyczącym przyszłości

Związek małżeński, który został oparty na warunku dotyczącym przyszłości tego związku jest związkiem nieważnie zawartym.

Błąd i podstęp jako przyczyny unieważnienia małżeństwa

Celowe wprowadzenie w błąd lub podstęp mogą być przyczynami orzeczenia o nieważności zawartego wcześniej małżeństwa kościelnego.

Pozorna zgoda małżeńska

Wykluczenie ze związku małżeńskiego przymiotu nierozerwalności i jedności może być przyczyną nieważności małżeństwa.

Psychiczna niezdolność do małżeństwa

Psychiczna niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jest częstym przypadkiem uprawdopodobnienia wady zgody małżeńskiej w procesie kościelnym.

Przyczyny niezdolności do zawarcia małżeństwa - przesłanki procesowe

Małżeństwo może zostać nieważnie zawarte na skutek braków dotyczących zgody małżeńskiej.

Wady dotyczące zgody małżeńskiej

Każda umowa, aby odniosła skutek prawny musi być zaakceptowana poprzez kontrahentów.

Rośnie liczba prawników - kanonistów

Liczba wniosków o unieważnienie małżeństwa z roku na rok rośnie w lawinowym tempie. W związku z rosnącym zainteresowaniem unieważnieniem małżeństw, w ogromnym tempie rośnie też liczba prawników - kanonistów zajmujących się tą dziedziną prawa kanonicznego.

Kiedy sąd kościelny odrzuci skargę?

Przez odrzucenie skargi rozumiemy sytuację, w której żądanie powoda nie jest poddawane pod rozpoznanie sądu- sama skarga nie podlega zaś rozpoznaniu merytorycznego. Zazwyczaj jest to związane z błędami formalnymi skargi.

Jakie są przeszkody małżeńskie w prawie kościelnym?

Orzeczenie nieważności małżeństwa odbywa się w specjalnym procesie. Orzeczenie musi się opierać na konkretnej przyczynie. Po pierwsze należy wymienić przeszkody małżeńskie kanoniczne.

Czy istnieje rozwód kościelny?

Sad cywilny orzekając rozwód powoduje, iż małżeństwo rozwiązuje się. Natomiast w procesie kanonicznym udowadnia się, iż węzeł małżeński w ogóle nie zaistniał, że tego węzła nigdy nie było, mimo iż małżeństwo zostało formalnie zawarte.

Jak przygotować skargę?

Postępowanie o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego jest mocno sformalizowane. Liczne normy odnoszą się do treści i formy samej skargi.

Jakie mogą być przyczyny stwierdzenia nieważności małżeństwa w Kościele?

Proces kanoniczny o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma niewiele wspólnego z procesem cywilnym. Podstawą do unieważnienia małżeństwa jest wykazanie istnienia przesłanek wskazanych w prawie kanonicznym- jak np. brak zgody małżeńskiej.

Wady zgody małżeńskiej

Zgoda małżeńska jest przyczyną sprawczą małżeństwa. Z tego powodu, musi zostać wyrażona przez małżonków dobrowolnie i świadomie. W prawie kościelnym wady zgody małżeńskiej stanowią jedną z przyczyną powodujących nieważność małżeństwa. Muszą one zaistnieć najpóźniej w momencie zawierania małżeństwa.

Nieważność małżeństwa w Kościele

Sąd cywilny orzekając o rozwodzie stwierdza, że małżeństwo istniejące zostaje rozwiązane. W procesie kościelnym możliwe jest jedynie stwierdzenie nieważności małżeństwa. Udowadnia się, że węzeł małżeński w ogóle nie istniał, mimo iż małżeństwo zostało zawarte. W prawie kanonicznym obowiązuje zasada nierozerwalności więzła małżeńskiego. Do stwierdzenia nieważności małżenstwa może dojść w przypadku istnienie przeszkody małżeńskiej, niedopełnienie formy kanonicznej zawarcia małżeństwa lub wadliwej zgody małżeńskiej.