Kategorie

Gdzie uzyskasz pomoc w sprawach rodzinnych w Irlandii?

Polonia Extra
Gazeta dla Polaków w Irlandii
Jedną z jednostek, do której można zwrócić się po pomoc jest Departament ds. rodziny. Drugą organizacją jest Agencja Rozwoju Rodziny (FSA).
Jedną z jednostek, do której można zwrócić się po pomoc jest Departament ds. rodziny. Drugą organizacją jest Agencja Rozwoju Rodziny (FSA).
Podpowiadamy, gdzie uzyskać pomoc prawną w zakresie mediacji, spraw małżeńskich czy grantów.
Reklama

Jedną z jednostek, do której można zwrócić się po pomoc jest Departament ds. rodziny. Jego podstawowa funkcją jest koordynacja polityki rodzinnej. Zajmuje się on również programami skierowanymi do rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz programem świadczeń dla opiekunów prawnych sierot. Departament ściśle współpracuje z innymi departamentami i agencjami rządowymi przy opracowywaniu rządowych programów wsparcia dla rodzin i dzieci.

Drugą organizacją jest Agencja Rozwoju Rodziny (FSA), która powstała w maju 2003 r. w celu wspierania rodzin. Zadanie wspierania rodzin w szerokim zakresie Agencja wypełnia poprzez: lokalne centra informacji i pomocy rodzinie, wspieranie organizacji doradzających w sprawach małżeńskich, partnerskich, rodzicielskich oraz w sytuacji śmierci członka rodziny, prowadzenie mediacji między małżonkami/partnerami zamierzającymi wystąpić o separację lub rozwód, prowadzenie badań nad rodziną, udzielanie informacji dotyczących rodziny, doradzanie Ministrowi Spraw Społecznych i Rodzinnych w kwestiach dotyczących rodziny.

Mediacje rodzinne

Reklama

Sekcja ds. mediacji rodzinnych świadczy profesjonalną, dyskretną pomoc dla par małżeńskich i partnerskich, które podjęły decyzję o separacji lub rozwodzie i które chcą negocjować warunki separacji lub rozwodu za pośrednictwem mediatora.

Sekcja ds. mediacji rodzinnych pomaga ludziom wypracować porozumienie korzystne dla obu stron oraz dla dzieci. Mediatorzy uczestniczą w rozmowach dotyczących zagadnień wymagających podjęcia wspólnej decyzji, takich jak: opieka nad dziećmi, wsparcie finansowe, dom, świadczenia. Działalność Sekcji jest nieodpłatna i umożliwia uczestnictwo w trzech do sześciu sesjach mediacyjnych. Odpowiednio przeszkolony mediator pomaga parze wypracować indywidualne porozumienie we wszystkich istotnych kwestiach. W mediacji uczestniczą obydwoje małżonkowie/ partnerzy; przebieg mediacji jest poufny. Mediator nie popiera żadnej ze stron, zajmuje stanowisko obiektywne. Aby mediacja mogła zostać przeprowadzona, obie strony muszą wyrazić chęć uczestnictwa w spotkaniu i je zaaranżować.

Końcowym punktem większości mediacji jest spisanie dokumentu określającego szczegółowo warunki ustalone w trakcie negocjacji. Ten dokument może posłużyć adwokatom stron jako element akt w sprawie o separację oraz/ lub o rozwód. Każde porozumienie będące rezultatem mediacji jest wyjątkowe i przystosowane do indywidualnych oczekiwań obu stron.

Warunki porozumienia są zrównoważone, a zatem nie ma „zwycięzców” ani „przegranych”. Kiedy strony podejmują decyzje wspólnie, są większe szanse na to, że będą je respektować. Mediacja promuje komunikację i współpracę, zmniejsza gorycz i stres związane z podjęciem decyzji o separacji/rozwodzie. Mediator pomaga rodzicom pozostać partnerami przy wychowaniu dzieci dzięki wypracowaniu indywidualnych strategii dla każdej rodziny. Mediacja uczy rodziców, jak rozwiązywać konflikty tak, aby najlepiej chronić dobro dzieci.

Granty na doradztwo

Kolejną, godną uwagi kwestią są granty na doradztwo w sprawach małżeńskich, partnerskich, rodzicielskich oraz w sytuacji śmierci członka rodziny. Agencja Rozwoju Rodziny udziela grantów organizacjom pozarządowym: doradzającym w sprawach małżeńskich i partnerskich, prowadzącym kursy dla przyszłych małżeństw, udzielającym wsparcia dzieciom, których rodzice się rozstają, udzielającym wsparcia osobom, które doświadczyły śmierci członka rodziny, oraz pomocy w organizacji uroczystości pogrzebowych. Agencja Rozwoju Rodziny dysponuje również listą organizacji pozarządowych świadczących doradztwo w różnych hrabstwach.

Granty mogą być przyznane organizacjom pozarządowym, których działalność obejmuje: doradztwo małżeńskie (pomoc w przezwyciężeniu trudności w relacjach z partnerem), kursy dla przyszłych małżeństw, wspieranie dzieci, których rodzice zdecydowali się na separację, wspieranie osób, które doświadczyły śmierci członka rodziny i pomoc w organizacji uroczystości pogrzebowych. Kryteria przyznawania dofinansowania są następujące: organizacja zajmuje się świadczeniem jednej lub kilku wymienionych powyżej form pomocy, organizacja działa w sposób uporządkowany, obejmując zarządzanie i wsparcie oddolne osób świadczących pomoc oraz szkolenia i testy sprawdzające poziom ich kwalifikacji, jest zapotrzebowanie na formy pomocy świadczone przez organizację, co wyraża się w liczbie klientów korzystających z jej usług i liczbie osób oczekujących. Informacje o grantach są ogłaszane co roku w gazetach krajowych i lokalnych.

Program Centrum Informacji

Centra informacji i pomocy rodzinie świadczą wsparcie i inicjują aktywności skierowane do członków społeczności lokalnych w szerokim zakresie. Działalność centrów obejmuje:

 • udzielanie informacji, porad i wsparcia wybranym grupom i rodzinom z regionu,
 • praktyczną pomoc grupom społecznym, obejmującą szkolenia, służenie informacją i poradą oraz usługi kserograficzne,
 • organizowanie kursów edukacyjnych i szkoleń,
 • opiekę nad dziećmi osób uczestniczących w kursach w ramach programu Centrum,
 • wspieranie młodych ojców w utrzymaniu kontaktu z ich dziećmi,
 • angażowanie mężczyzn w życie społeczności lokalnych,
 • organizowanie grup wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • organizowanie klubów dla kobiet
 • prowadzenie świetlic osiedlowych
 • organizowanie klubów seniora
 • prowadzenie kursów dla rodziców

Zobacz również: Dla kogo zapomoga społeczna w Irlandii?

Badania i informacja

Agencja Rozwoju Rodziny ma obowiązek prowadzenia badań w obszarach swojej działalności. Agencja wypełnia ten obowiązek zlecając przeprowadzenie badań w sposób bezpośredni, udzielając grantów na badania realizowane przez instytucje badawcze oraz przyznając stypendia studentom/doktorantom. Agencja Rozwoju Rodziny odgrywa kluczową rolę w promowaniu i rozpowszechnianiu informacji na temat małżeństwa/partnerstwa, mediacji w sprawach rodzinnych, rodzicielstwa i odpowiedzialności za rodzinę oraz innych, powiązanych zagadnień. Agencja realizuje te założenia poprzez współpracę z innymi agencjami, stypendia przyznawane na realizację projektów dotyczących rodziny, stronę internetową www.fsa.ie, informacje w prasie i wywiady w mediach.

Przydatne adresy

Departament ds. rodziny

Family Affairs Unit, Department of Social and Family Affairs, Floor 1, Áras Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin 1, Telefon: (01) 704 3593 lub 704 3506

Agencja Rozwoju Rodziny

The Family Support Agency, St. Stephen’s Green House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Telefon: (01) 611 4100, Strona www: www.fsa.ie

Mediacje małżeńskie

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w jednej z placówek Sekcji ds. mediacji rodzinnych pod podanymi adresami:

PLACÓWKI PRACUJĄCE W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN:

 • DUBLIN, 1st Floor, St. Stephen’s Green House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Telefon: (01) 634 4320, Fax: (01) 662 2339
 • CORK, Hibernian House, 80a South Mall, Cork, Telefon: (021) 425 2200, Fax: (021) 425 1331
 • GALWAY, 1st Floor, Ross House, Merchant’s Road, Galway, Telefon: (091) 509 730, Fax: (091) 567 623
 • LIMERICK, 1st Floor, Mill House, Henry Street, Limerick, Telefon: (061) 214 310, Fax: (061) 312 225

PLACÓWKI PRACUJĄCE W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN:

 • ATHLONE, Suite 10, 1st Floor, Inish Carraig Business Centre, Golden Island, Athlone, Co. Westmeath, Telefon: (090) 642 0970, Fax: (090) 647 7011, Godziny otwarcia: Pon. i wt.: 9 – 13, 14 – 17, śr.: 9 – 12:30.
 • BLANCHARDSTOWN, West End House, West End Business Park, Snugborough Road Extension, Blanchardstown, Dublin 15, Telefon: (01) 811 8650, Fax: (01) 821 1877, Godziny otwarcia: Pon. 9 – 12:30, czw. i pt.: 9 - 13, 14 – 17.
 • CASTLEBAR, Family Centre, Chapel Street, Castlebar, Co. Mayo, Telefon: (094) 903 5120, Fax: (094) 903 7811 Godziny, otwarcia: Pon.: 9 – 12:30, wt. i śr.: 9 – 13, 14 – 17.
 • RAHENY, Skillings House, First floor offices, Raheny Shopping Centre, Howth Road, Dublin 5, Telefon: (01) 851 0730, Faks: (01) 851 1267, Godziny otwarcia: śr.: 9 - 12:30, czw. i pt.: 9 – 13, 14 – 17.
 • DUNDALK, 10 Seatown Place, Dundalk, Co. Louth, Telefon: (042) 935 9410, Fax: (042) 933 8514, Godziny otwarcia: Wt. i czw. 9:30 – 13, 14 – 17:30, śr.: 9 – 12:30.
 • SLIGO, Abbey Street, Sligo, Telefon: (071) 913 7430, Fax: (071) 914 6401, Godziny otwarcia: Pon. i wt. 9 – 13, 14 – 17, śr.: 9 – 12:30.
 • TALLAGHT, The Rere, Tallaght Social Services Centre, The Square, Dublin 24, Telefon: (01) 414 5180, Fax: (01) 462 5956, Godziny otwarcia: Pon. 9 – 12:30, wt. i śr. 9 – 13, 14 – 17.
 • TRALEE, Oddział 2, Market Place, Maine Street, Tralee, Co. Kerry, Telefon: (066) 718 6100, Fax: (066) 712 9332, Godziny otwarcia: Pon. i wt. 9 – 13, 14 – 17, pt.: 9 – 12:30.
 • WATERFORD, 13b Wallace House, Maritana Gate, Canada Street, Waterford
  Telefon: (051) 860 460 Faks: (051) 860 359 Godziny otwarcia: Pon. i czw. 9 – 13, 14 – 17, śr.: 9 – 12:30.
 • WEXFORD, 32 Key West, Custom House Quay, Wexford, Telefon: (053) 916 3050, Faks: (053) 912 3576, Godziny otwarcia: Wt. i śr. 9 – 13, 14 – 17, czw.: 9 – 12:30.
 • PORTLAOISE, Grattan House, Grattan Business Centre , Dublin Road, Portlaoise, Co. Laois, Telephone: (057) 869 5730, Faks: (057) 869 5723, Godziny otwarcia: Czw.: 9 – 12:30, wt. i śr.: 9 – 13, 14 – 17.
 • LETTERKENNY, 3rd Floor, Riverfront House, Pearse Road, Letterkenny, Co. Donegal, Telefon: (074) 910 2240, Faks: (074) 912 5680, Godziny otwarcia: Pon. i wt. 9 – 13, 14 – 17, pt.: 9 – 12:30.

Zobacz również serwis: Rozwody

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Konfiskata pojazdu w projekcie Kodeksu karnego

  Rozwiązania dotyczące m.in. konfiskaty pojazdu mają się znaleźć w w osobnym projekcie Kodeksu karnego.

  Wysokie kary za zaśmiecanie m.in. plaż

  Rząd zapowiada zaostrzenie kar za zaśmiecanie m.in. plaż i lasów. Grzywna miałaby wzrosnąć z 500 zł do nawet 5 tys. zł.

  Recepta farmaceutyczna w 2021 r.

  Czym jest recepta farmaceutyczna? Kto w 2021 r. może skorzystać z takiej recepty? Kiedy można ją wystawić?

  Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce

  Narodziny i związane z tym procedury dotyczą również dzieci obcokrajowców. Jaka jest sytuacja prawna urodzonych w Polsce dzieci cudzoziemców?

  Fundusz Kompensacyjny Szczepień - projekt przyjęty przez rząd

  Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych został przyjęty przez rząd. Kto będzie mógł otrzymać świadczenie?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet? Można to zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta.

  Co wie o nas Internet?

  Dane osobowe w Internecie rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Co wie o nas Internet? Czy dane można wykorzystać przeciwko nam?

  Mój wizerunek - czy to tylko zdjęcie?

  Każdy ma swoje wyobrażenie czym jest wizerunek albo co potocznie uznawane jest za wizerunek.

  Koszty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przesądza, że w w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.

  Wyprzedaże - jakie prawa ma konsument?

  Letnie wyprzedaże trwają nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Czy konsument może zwrócić towar? Co z reklamacją?

  24 lipca przypada Święto Policji

  24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował najważniejsze dane dla województwa mazowieckiego.

  Rodzinny kapitał opiekuńczy - projekt ustawy

  Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym został skierowany do konsultacji społecznych. Komu będzie przysługiwało świadczenie?

  ETPCz: o powoływaniu sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN

  Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  12 tys. zł na dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

  12 tys. zł na dziecko to maksymalna kwota nowego świadczenia dla rodziców. Komu będzie przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy? W jakich częściach?

  Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi

  Rzecznik Finansowy apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jak weryfikować wiarygodność platform?

  Kontakty z dzieckiem a kwarantanna – MS chce zmiany przepisów

  Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zasadny postulat zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju.

  Overbooking z powodu pandemii?

  Czy pandemia usprawiedliwia overbooking?Jakie prawa przysługują pasażerom linii lotniczych?

  Nowe dowody osobiste w innym terminie - ustawa w Senacie

  Senacka komisja poparła nowelizację, która przesunie termin wdrożenia nowych dowodów osobistych (z odciskami palców).

  Wakacje 2021 - jak spędzamy urlop? [BADANIE]

  W tegoroczne wakacje wspieramy polską branżę turystyczną, chcemy czas spędzać z bliskimi oraz bardziej aktywnie. Tak wynika z badania „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2021".

  Sankcje za ewentualne niewykonanie wyroku TSUE?

  Komisja Europejska grozi Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  Raport KE o stanie praworządności w UE

  Komisja Europejska opublikowała raport o stanie praworządności w Unii Europejskiej.

  Wniosek o 300 plus przez bank

  Wniosek o 300 plus przez bank to jeden ze sposobów, jaki mogą wybrać rodzice, ubiegający się o świadczenie.

  Wzrost liczby zapytań spadkobierców o konta osób zmarłych

  Jak wynika z danych, jakie KIR przesłała do PAP, w tym roku wyraźnie wzrosła liczba zapytań, kierowanych przez osoby fizyczne.

  Technologia rozpoznawania twarzy a RODO

  Technologia rozpoznawania twarzy a RODO. Jakie zasady należy stosować podczas używania technologii rozpoznawania twarzy, aby zapewnić zgodność m.in. z prawem ochrony danych osobowych? Odpowiedź na to pytanie zawierają „Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy”.

  Jak sprawdzić stan konta w ZUS? [AUDIO]

  Jak sprawdzić stan konta w ZUS? Co zawiera tegoroczna Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU)?