| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Pełnomocnictwo > Prokura w spółkach handlowych - 2018/2019

Prokura w spółkach handlowych - 2018/2019

Prokura stanowi szczególny sposób pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę. Pełnomocnictwo to obejmuje swym zakresem umocowanie do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jak wygląda kwestia udzielenia prokury w spółkach handlowych po zmianach z marca 2018 r.?

Jak już zostało wspomniane prokura może zostać udzielona tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności - jest to jednostronna czynność prawna przedsiębiorcy. Należy bezwzględnie pamiętać o podpisie mocodawcy. Do formy udzielenia prokury nie stosuje się przepisów dot. form pełnomocnictwa (art.99 k.c.), dlatego wystarczy zwykła forma pisemna.

Udzielnie prokury musi zostać zgłoszone do KRS lub CEIDG.

W spółkach handlowych podmiotami uprawnionymi do udzielenia prokury są podmioty właściwe do reprezentacji spółki. W spółkach osobowych wygląda to następująco:

  • spółka jawna: ustanowienie prokury wymaga zgody (uchwały) wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki;
  • spółka partnerska: możliwość ustanowienia prokurenta mają wszyscy partnerzy lub może to zostać powierzone zarządowi, w którego skład mogą wchodzić także osoby trzecie;
  • spółka komandytowa: prokurę mogą ustanowić komplementariusze jako podmioty odpowiedzialne za reprezentację spółki. Istnieje jednak możliwość by komplementariusze udzielili prokury komandytariuszowi, który tym samym uzyska możliwość reprezentacji spółki.
  • spółka komandytowo-akcyjna: jak w spółce komandytowej - potrzebna zgoda wszystkich komplementariuszy.

W spółkach kapitałowych sprawa wygląda trochę inaczej. Otóż zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej za reprezentację odpowiedzialny jest co do zasady zarząd. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

Odwołanie i wygaśnięcie prokury

Prokura może być w każdym czasie odwołana i przez każdego ze wspólników /członków zarządu, w drodze jednostronnej czynności prawnej.  Prokura wygasa w następujących sytuacjach:

  • na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG albo KRS
  • w razie ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.
  • ze śmiercią prokurenta;
  • ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1. W okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.

Wygaśnięcie prokury trzeba zgłosić do KRS lub CEIDG.

Należy zaznaczyć, że śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »