| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Postępowanie sądowe > Co zrobić gdy do wyroku sądu zakradł się błąd?

Co zrobić gdy do wyroku sądu zakradł się błąd?

Niekiedy w treści samej sentencji wyroku, jak też w jego uzasadnieniu mogą znaleźć się widoczne błędy pisarskie albo rachunkowe. Mogą one mieć istotne znaczenie dla powoda i pozwanego. Co z nimi zrobić?

Sprostowanie wyroku

Co do zasady po wydaniu wyroku nie ma możliwości jego zmiany w tej samej instancji. Istnieją jednak sytuacje, które mogą wpływać na treść wydanego orzeczenia. Chodzi bowiem o możliwość sprostowania.

Taka sytuacja została wskazana w treści art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z paragrafem nr 1 sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Pomimo tego, iż w treści przepisu określone zostało uprawnienie sądu do prostowania z urzędu (a więc bez inicjatywy samej strony), to nie ulega wątpliwości że sprostowanie może być dokonane również na wniosek strony.

Zobacz: Zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek strony

Wniosek o sprostowanie może być wniesiony przez każdą ze stron procesu (powoda, jak i pozwanego), jak również każdego, kogo wyrok może dotyczyć. Wniosek taki powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego, zawierać oznaczenie stron, sygnaturę sprawy, a także wyraźnie żądanie sprostowania, wskazanie omyłki.

Wnoszę o sprostowanie oczywistej omyłki w kwestii oznaczenia pozwanego, którym jest XTYZ spółka z o.o. Tymczasem w wyroku z dnia ……….. figuruje XTYZ spółka akcyjna.

Co można prostować

Kwestie prostowania określonych kwestii wyznaczają ramy oznaczone właśnie w treści art. 350 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje na to, iż sprostowaniu mogą ulec niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Chodzi tutaj o przypadku sytuacje w których użyte zostały nieprawidłowe wyrazy w wyroku, brak jest określonych słów, czy również różnego rodzaju literówki.

Sąd w wyroku stwierdził, że „odrzuca” ale nie stwierdził, ze chodzi o „odrzucenie powództwa”.  W  komparycji wyroku źle określono pozwanego, przekręcając jego nazwisko.

W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę sądu na zauważone nieprawidłowości. Należy pamiętać zwłaszcza o tym w przypadku literówek w oznaczeniu stron. Jest ono bowiem o tyle istotne, że w większości wypadków wyroki sądowe są wiążące tylko między stronami (powód i pozwany) stąd też istotne jest takie określenie każdej z nich, by nie pozostawały żadne wątpliwości.

Zobacz: Klauzula wykonalności na następcę prawnego dłużnika

Omyłka rachunkowa to z kolei omyłka w dodawaniu, dzieleniu itd. Może to dotyczyć sytuacji, w której sąd zasądzi kwotę 90.000 zł, w sytuacji, gdy z uzasadnienia wyroku wychodzi, iż powinien był zasądzić 100.000. Należy jednak pamiętać o tym, że czym innym jest błędne zsumowanie zasądzonych roszczeń, a czym innym jest pominięcie określonych żądań powoda.

PRZYKŁAD NR 1: Powód X w jednym pozwie domaga się zapłaty 11 tys. zł z tytułu jednej umowy i 33 tys. zł z tytułu drugiej umowy. Sąd w wyroku zasądza obydwa roszczenia, ale po zsumowaniu podaje jedynie kwotę 40 tys. zł.
PRZYKŁAD NR 2: Powód X w jednym pozwie domaga się zapłaty 11 tys. zł z tytułu jednej umowy i 33 tys. zł z tytułu drugiej umowy. Sąd zasądza roszczenie jedynie z drugiej umowy (33 tys. zł), nie wspominając słowem o rozstrzygnięciu w sprawie pierwszej umowy (11 tys. zł).

W takiej sytuacji bardziej prawidłowe będzie nie sprostowanie a uzupełnienie wyroku sądu (art. 351 Kodeksu postępowania cywilnego).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych w FPA Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »