| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Wybory > Wybory samorządowe 2010 > Jak zgłosić kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Jak zgłosić kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zawiera ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:

 • partiom politycznym i koalicjom partii politycznych,
 • stowarzyszeniom i organizacjom społecznym,
 • wyborcom.

Do zgłaszania kandydatów na wójta stosuje się odpowiednio przepisy ustawy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw dotyczące komitetów wyborczych, z tym że prawo zgłoszenia ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.

Zobacz: Kalendarium wyborcze

W zgłoszeniu muszą się znaleźć:

 • imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata, wraz ze wskazaniem przynależności do partii politycznej, o ile kandydat jest członkiem partii politycznej;
 • oznaczenie komitetu dokonującego zgłoszenia oraz imię (imiona), nazwisko i adres działającego w jego imieniu pełnomocnika.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego);
 • w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - oświadczenie lustracyjne;
 • w przypadku wyborów przedterminowych - wykaz wyborców popierających kandydata.

Zobacz także: Bierne prawo wyborcze

W celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w rejestrze wyborców, co najmniej:

 • 150 wyborców - w gminie liczącej do 5 000 mieszkańców,
 • 300 wyborców - w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców,
 • 600 wyborców - w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,
 • 1 500 wyborców - w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców,
 • 2 000 wyborców - w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców,
 • 3 000 wyborców - w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców.

Gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata, sporządzając protokół rejestracji kandydata na wójta, jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w ustawie.

Zobacz również serwis: Gmina

Gminna komisja wyborcza skreśla z listy kandydatów tego kandydata, który wycofał zgodę na kandydowanie, nie spełnia warunków określonych w ustawie albo zmarł.

Informację o skreśleniu gminna komisja wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej. 

Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek śmierci kandydata komisja informuje właściwego pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »