| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek opiekuńczy > Specjalny zasiłek opiekuńczy 2018 r. - komu przysługuje i ile wynosi?

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2018 r. - komu przysługuje i ile wynosi?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to jedno ze świadczeń rodzinnych. W 2018 r. zasady jego przyznawania się nie zmieniły, podobnie jak wysokość tego świadczenia, co oznacza że specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w wysokości 520 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2019 r. - komu przysługuje i ile wynosi?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie rodzinne uregulowane w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Polecamy: Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

Webinarium Piotra Wojciechowskiego: Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy - zmiany w obowiązkach pracodawców – Termin: 30 sierpnia

Komu przysługuje?

Zgodnie z przepisami tej ustawy specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia/pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym albo z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.              

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje także rolnikom, w przypadku  zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego, a także małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym, we wskazanym wyżej celu.

W celu ustalenia prawa do zasiłku przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy, który trwa od listopada do października następnego roku (od 01.11.2017 r. do 31.10.2018)

Polecamy: INFORLEX Pomoc Społeczna

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w wysokości 520 zł miesięcznie. Za niepełne miesiące kalendarzowe zasiłek wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kryterium dochodowe

Aby jednak otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy konieczne jest spełnienie określonego kryterium dochodowego. W tym wypadku, łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016.

Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy:

 1. Osoba sprawująca opiekę:
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnego-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  3.  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 3. Na osobę wymagającą opieki inna osobą ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
 5. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »