Kategorie

Dług, Umowa

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek” oraz z korzystania z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel ruszającej dzisiaj kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.
W umowie Przejemca przejmuje dług Dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co Dłużnik zostaje z długu zwolniony.
Przystępujący zobowiązuje się, iż przystępuje do długu Dłużnika i staje się wraz z nim odpowiedzialny solidarnie wobec wierzyciela.