| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Jakie kary grożą uczniom

Jakie kary grożą uczniom

Wiele mówi się o prawach ucznia. Nie należy jednak zapominać o tym, że posiadają również (i to w cale nie małe) obowiązki. Za ich naruszenie grożą kary.

Statut szkoły

Zgodnie z obowiązującymi przepisami statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów oraz ich prawa i obowiązki, w tym:

 1. rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,
 2. przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 3. warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

Zakazane jest jednak stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

Kary wymierzane są uczniom, którzy nie przestrzegają praw i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzszkolnych, lekceważą naukę i inne obowiązki szkolne, naruszają podstawowe zasady współżycia na terenie szkoły.

Kary powszechne

Powszechnymi karami dla uczniów są

 • rozmowa ostrzegawcza i upomnienie wychowawcy klasy,osobiste lub pisemne powiadomienie rodziców przez nauczycieli i wychowawcę o nagannym postępowaniu dziecka,
 • upomnienie - uwaga w dzienniczku szkolnym,
 • upomnienie - uwaga w dzienniku lekcyjnym,
 • czasowe (za każdym razem określone) zawieszenie w wybranych prawach ucznia w tym do:
  • reprezentowania szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych,
  • udziału w wycieczkach klasowych oraz imprezach klasowych i szkolnych,
  • zawieszenie pomocy materialnej lub rzeczowej finansowanej przez szkołę,
 • pozostawienie ucznia po zajęciach dla naprawienia wyrządzonych szkód,
 • upomnienie Dyrektora szkoły z pismem do rodziców,
 • upomnienie Dyrektora na apelu szkolnym,
 • nagana Dyrektora na apelu szkolnym,
 • przeniesienie do równoległej klasy po decyzji rady pedagogicznej,
 • w przypadkach drastycznych przeniesienie do innej szkoły po decyzji kuratora.

Skreślenie z listy uczniów

Najbardziej restrykcyjną karą jest kara skreślenia z listy uczniów. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w przypadku:

 • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,
 • dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,
 • używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie,
 • naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób (przemoc fizyczna i psychiczna, użycie niebezpiecznych narzędzi),
 • wyczerpania wszystkich kar regulaminowych przewidzianych w statucie szkoły,
 • notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym,
 • uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK