| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Wiadomości > Prawne podsumowanie - sierpień 2014 r.

Prawne podsumowanie - sierpień 2014 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących wymagań dla zabawek, wykonywania niektórych zawodów, które weszły w życie w sierpniu 2014 r., jak również precedensowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane po skardze kasacyjnej.

WYMAGANIA DLA ZABAWEK

31 lipca 2014 r. weszło o życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2014 r., poz. 934) , na podstawie którego m.in.:

 • rozszerzono katalog informacji, które umieszcza się na zabawkach, poprzez wprowadzenie obowiązku umieszczania nazwy producenta oraz importera, jeśli producent lub importer ma nazwę;
 • przyjęto, że części zabawek połączone bezpośrednio z wyrobem żywnościowym powinny spełnić określone w przepisach wymagania bezpieczeństwa;
 • zwiększono wymogi odnośnie składu chemicznego zabawek, poprzez ograniczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu migracji pierwiastka bar z zabawek lub ich części;
 • wprowadzono zmiany dotyczące zaktualizowania odesłań do przepisów określających wymagania dla zabawek, które są substancjami lub mieszaninami;
 • określono, że zabawki kosmetyczne muszą spełniać wymagania dotyczące składu i oznakowania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.).

Zobacz serwis: Konsument i umowy

WYKONYWANIE NIEKTÓRYCH ZAWODÓW

10 sierpnia 2014 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), na podstawie której:

 • zmniejszono ograniczenia w dostępie do wykonywania 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów technicznych;
 • ułatwiono dostęp do zawodu architekta i inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane, m.in. poprzez:

- wprowadzenie możliwości uzyskania uprawnień pozwalających na kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń przez inżynierów, którzy ukończyli studia I stopnia, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności;

- wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie określonej w przepisach umowy zawartej przez uczelnię
z właściwym samorządem zawodowym;

 • zniesiono wyłączne zastrzeżenie na rzecz doradców podatkowych m.in. takich czynności jak: prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, a ponadto, w określonych przypadkach, wprowadzono możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, oraz zmniejszono wymagania dotyczące praktyk koniecznych do zdobycia uprawnień  doradcy podatkowego;
 • zniesiono wszelkie wymogi w zakresie wykształcenia oraz odbytych praktyk w stosunku do osób świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • dopuszczono możliwość uzyskania zwolnienia z egzaminu państwowego na brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego, m.in. przez osoby posiadające pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń oraz pozytywną opinię odpowiednio brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego;
 • zmieniono zakres wymagań, których spełnienie umożliwia wykonywanie zawodu aktuariusza, poprzez wprowadzenie możliwości uzyskania tytułu aktuariusza przez osoby, które ukończyły określone studia wyższe i złożyły z wynikiem pozytywnym egzaminy przeprowadzone w toku tych studiów;
 • zlikwidowano izbę zawodową urbanistów, a także zniesiono wymóg odbycia stosownej praktyki zawodowej i złożenia egzaminu celem wykonywania zawodu urbanisty;
 • obniżono wymagania potrzebne do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego, w tym określono, że prawo wykonywania tego zawodu będą miały już osoby z wykształceniem średnim oraz z 2-letnią praktyką związaną z motoryzacją;
 • zniesiono wymóg posiadania określonego wykształcenia dla uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego i liniowego;
 • przewidziano zmiany dotyczące zawodu biegłego rewidenta, które wejdą w życie z dniem
  1 stycznia 2015 r., w tym: zliberalizowano zasady zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywilnoprawną, umożliwiono, na określonych warunkach, zwolnienie z egzaminu zawodowego kandydata na biegłego rewidenta, a także umożliwiono wpisanie do rejestru biegłych rewidentów osoby fizycznej, która posiada określone doświadczenie zawodowe.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK