| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Wiadomości > Prawne podsumowanie - sierpień 2014 r.

Prawne podsumowanie - sierpień 2014 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących wymagań dla zabawek, wykonywania niektórych zawodów, które weszły w życie w sierpniu 2014 r., jak również precedensowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane po skardze kasacyjnej.

WYMAGANIA DLA ZABAWEK

31 lipca 2014 r. weszło o życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2014 r., poz. 934) , na podstawie którego m.in.:

 • rozszerzono katalog informacji, które umieszcza się na zabawkach, poprzez wprowadzenie obowiązku umieszczania nazwy producenta oraz importera, jeśli producent lub importer ma nazwę;
 • przyjęto, że części zabawek połączone bezpośrednio z wyrobem żywnościowym powinny spełnić określone w przepisach wymagania bezpieczeństwa;
 • zwiększono wymogi odnośnie składu chemicznego zabawek, poprzez ograniczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu migracji pierwiastka bar z zabawek lub ich części;
 • wprowadzono zmiany dotyczące zaktualizowania odesłań do przepisów określających wymagania dla zabawek, które są substancjami lub mieszaninami;
 • określono, że zabawki kosmetyczne muszą spełniać wymagania dotyczące składu i oznakowania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.).

Zobacz serwis: Konsument i umowy

WYKONYWANIE NIEKTÓRYCH ZAWODÓW

10 sierpnia 2014 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), na podstawie której:

 • zmniejszono ograniczenia w dostępie do wykonywania 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów technicznych;
 • ułatwiono dostęp do zawodu architekta i inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane, m.in. poprzez:

- wprowadzenie możliwości uzyskania uprawnień pozwalających na kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń przez inżynierów, którzy ukończyli studia I stopnia, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności;

- wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie określonej w przepisach umowy zawartej przez uczelnię
z właściwym samorządem zawodowym;

 • zniesiono wyłączne zastrzeżenie na rzecz doradców podatkowych m.in. takich czynności jak: prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, a ponadto, w określonych przypadkach, wprowadzono możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, oraz zmniejszono wymagania dotyczące praktyk koniecznych do zdobycia uprawnień  doradcy podatkowego;
 • zniesiono wszelkie wymogi w zakresie wykształcenia oraz odbytych praktyk w stosunku do osób świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • dopuszczono możliwość uzyskania zwolnienia z egzaminu państwowego na brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego, m.in. przez osoby posiadające pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń oraz pozytywną opinię odpowiednio brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego;
 • zmieniono zakres wymagań, których spełnienie umożliwia wykonywanie zawodu aktuariusza, poprzez wprowadzenie możliwości uzyskania tytułu aktuariusza przez osoby, które ukończyły określone studia wyższe i złożyły z wynikiem pozytywnym egzaminy przeprowadzone w toku tych studiów;
 • zlikwidowano izbę zawodową urbanistów, a także zniesiono wymóg odbycia stosownej praktyki zawodowej i złożenia egzaminu celem wykonywania zawodu urbanisty;
 • obniżono wymagania potrzebne do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego, w tym określono, że prawo wykonywania tego zawodu będą miały już osoby z wykształceniem średnim oraz z 2-letnią praktyką związaną z motoryzacją;
 • zniesiono wymóg posiadania określonego wykształcenia dla uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego i liniowego;
 • przewidziano zmiany dotyczące zawodu biegłego rewidenta, które wejdą w życie z dniem
  1 stycznia 2015 r., w tym: zliberalizowano zasady zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywilnoprawną, umożliwiono, na określonych warunkach, zwolnienie z egzaminu zawodowego kandydata na biegłego rewidenta, a także umożliwiono wpisanie do rejestru biegłych rewidentów osoby fizycznej, która posiada określone doświadczenie zawodowe.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK