| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Urlopy pracownicze > Jak uzasadnić swoją nieobecność w pracy

Jak uzasadnić swoją nieobecność w pracy

Określone okoliczności i zdarzenia, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy uzasadniają nieobecność pracownika w pracy. Nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona i nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Zdarzają się w życiu każdego pracownika sytuacje, kiedy nie może stawić się do pracy. W przypadku zaistnienia takich okoliczności pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności, nie później niż w drugim dniu swojej nieobecności. W miarę możliwości powinien również podać pracodawcy przewidywany okres swojej nieobecności.

Niedotrzymanie 2 dniowego terminu powiadomienia pracodawcy może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Pracownik powinien osobiście powiadomić pracodawcę o swojej nieobecności. Jeśli jest to nie możliwe może tego dokonać przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności. Pracownik może skorzystać również z drogi pocztowej, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Pracodawca może ustalić w swoim zakładzie pracy inny sposób powiadamiania o nieobecności przez pracowników.

W przypadku, kiedy przyczyna nieobecności jest przez pracownika wcześniej znana, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy.

Zobacz serwis: Praca

Szczególne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność pracownika muszą być przez pracownika uprawdopodobnione. Innymi słowy musi istnieć dowód, który potwierdzałby fakt, iż nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

• zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
• decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
• oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
• imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
• oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Zobacz serwis: Czas pracy

Podstawa prawna: Paragraf 1- 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 281)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK