| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. Pobierz bezpłatny wzór umowy leasingu finansowego.


UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w ....................................zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Leasingodawcą,


a

 

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Leasingobiorcą.

§ 1

1. Leasingodawca zobowiązuje się oddać Leasingobiorcy do używania i pobierania pożytków ............................................................ (zwaną dalej przedmiotem leasingu), Leasingobiorca natomiast zobowiązuje się płacić umówioną opłatę leasingową.

2. Leasingodawca oświadcza, iż w celu wykonania niniejszej umowy zakupił od ................................................. przedmiot leasingu i przekazuje go do używania Leasingobiorcy na czas określony do dnia ............................................................................

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi ........................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. Przez cały czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostanie własnością Leasingodawcy.

§ 3

1. Leasingobiorca oświadcza, że dokładnie zbadał stan techniczny przedmiotu leasingu i że nie wnosi co do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń.

2. Wydanie przedmiotu leasingu następuje w terminie ................... od podpisania niniejszej umowy.

3. Jeżeli po wydaniu przedmiotu leasingu ujawnią się wady, których nie można było ustalić przy wydaniu, uniemożliwiające przewidziane w umowie używanie przedmiotu leasingu, Leasingodawca zobowiązany jest usunąć je niezwłocznie po zawiadomieniu przez Leasingobiorcę.

4. Wady, o których mowa w ust. 3, Leasingobiorca może usunąć na koszt Leasingodawcy.

5. Leasingodawca nie odpowiada za szkody powstałe u Leasingobiorcy na skutek wad przedmiotu leasingu.

§ 4

1. W dniu wydania przedmiotu leasingu Leasingodawca przekaże Leasingobiorcy dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu leasingu, otrzymane od gwaranta.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »