| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży rzeczy używanej - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży rzeczy używanej - WZÓR UMOWY

W umowie przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana. Strony w treści określiły jej stan, jak również cel zakupu przez Kupującego. Umowa taka, zawarta między dwiema osobami prywatnymi, podlega przepisom o rękojmi z Kodeksu cywilnego.

Polecamy: VAT 2017. Komentarz

UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta dnia ...................... (data zawarcia umowy) w ................................. (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:


....................................................... (imię i nazwisko sprzedającego) zamieszkałym w ............................... (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez ........................ (organ wydający dowód osobisty) z  datą ważności do .................................. (data ważności) numer PESEL ............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP) zwanym dalej Sprzedającym,

a

....................................................... (imię i nazwisko kupującego) zamieszkałym w ............................... (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez ........................ (organ wydający dowód osobisty) z  datą ważności do .................................. (data ważności) numer PESEL ............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP) zwanym dalej Kupującym.


§ 1

  1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje: .........................................................................................................................................................................................(przedmiot umowy).
  2. Sprzedawca oświadcza, że określony w pkt. 1 przedmiot umowy jest używany i został przez niego nabyty w ………….. roku.
  3. Dokładny opis przedmiotu niniejszej umowy oraz jego części składowych znajduje się w załącznik numer 1.

§ 2

  1. Kupujący oświadcza, że przedmiot sprzedaży nabywa w celu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (cel nabycia przedmiotu sprzedaży).
  2. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nadaje się w pełni do celu oznaczonego przez Kupującego.

§ 3

Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości................................... (słownie:  ……………………………………………………………..) złotych.

§ 4

  1. Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
  2. Zapłata ceny nastąpi w dniu zawarcia umowy na ręce Sprzedającego.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..................................................                                               .................................................
            Sprzedający:                                                                                 Kupujący:


Załączniki:

  1. Dokładny opis przedmiotu sprzedaży oraz części składowych.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży rzeczy używanej

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »