| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Progi dochodowe do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018

Progi dochodowe do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018

Podstawowym kryterium przyznania stypendium socjalnego dla studenta jest dochód na osobę w jego rodzinie. W roku akademickim 2017/2018 próg dochodowy się nie zmienił - sprawdź ile wynosi!

O dokładnej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie decyduje rektor uczelni w porozumieniu z organem samorządu studenckiego. Rektor musi jednak przestrzegać ustawowego progu minimalnego i maksymalnego, który wyznacza art. 179 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Dochód, o którym mowa nie może być niższy niż 668,20 zł i wyższy niż 1051,70 zł. Próg dochodowy się nie zmienia w stosunku do zeszłego roku akademickiego.  

Co to oznacza w praktyce? Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim może zadecydować, że na jego uczelni dochód na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wyniesie, w roku akademickim 2017/2018, minimalnie 688,20 zł, a maksymalnie 1051,70 zł. Osobie, która nie przekroczy tego progu i spełni ustawowe oraz regulaminowe warunki przyznania świadczenia socjalnego, zostanie to świadczenie przyznane.

Na AWF w Warszawie wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosi maksymalnie 850 zł netto.

Co się bierze pod uwagę przy wyznaczaniu dochodu na osobę w rodzinie?

O stypendium socjalne może starać się student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Określenie tego czy ktoś jest w trudnej sytuacji materialnej czy też nie, odbywa się poprzez określenie dochodu na osobę w rodzinie studenta. Jeżeli mieści się on w wyznaczonym przedziale oznacza to że student jest w trudnej sytuacji materialnej.

Przy wyznaczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę dochody osiągane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jeżeli student jest samodzielny finansowo, bierze się pod uwagę tylko jego dochody oraz jego małżonka i dzieci. Student jest samodzielny finansowo gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci;
  4.  osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 2. lub spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym.
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »