| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > PPK > Fundusz zdefiniowanej daty w PPK

Fundusz zdefiniowanej daty w PPK

Środki uczestnika PPK gromadzone są w ramach funduszu zdefiniowanej daty (FZD). Czym jest fundusz zdefiniowanej daty?

Fundusz zdefiniowanej daty

Środki w PPK, bez względu na to jaki podmiot zarządzający zostanie wybrany do prowadzenia PPK, będą gromadzone w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty (FZD). Każda z instytucji, która oferuje prowadzenie PPK powinna utworzyć co najmniej 8 funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów rocznikowych osób, które mogą przystąpić do PPK. Nazwa funduszu zdefiniowanej daty określa zdefiniowaną datę funduszu, czyli rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany FZD jest właściwy. Posługując się przykładem: pracownik urodzony w 1985 roku zostanie przypisany do FZD 2045 utworzonego dla przedziału rocznikowego 1983 -1987. Uczestnik PPK ma możliwość zmiany funduszu zdefiniowanej daty do którego zostanie automatycznie przypisany na podstawie swojej daty urodzenia.

Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Fundusz zdefiniowanej daty lokuje środki gromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK

Reguły inwestowania funduszu zdefiniowanej daty w odniesieniu do wieku uczestnika PPK przedstawia poniższa tabela:

część udziałowa

np. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe

część dłużna

np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe

od utworzenia funduszu do 20 lat przed 60r.ż.

60-80%

20-40%

20 lat przed 60 r.ż.

40-70%

30-60%

10 lat przed 60 r.ż.

25-50%

50-75%

5 lat przed 60 r.ż.

10 -30%

70-90%

osiągnięcie 60 r.ż.

max. 15%

min. 85%

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Dodatkowo, w przypadku osiągnięcia dobrych wyników inwestycyjnych może być pobrane dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »