| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > Wysokość emerytury > Kiedy zgłaszać wniosek o wyższą emeryturę?

Kiedy zgłaszać wniosek o wyższą emeryturę?

Wniosek o wyższą emeryturą należy złożyć do organu ZUS, który wypłaca świadczenie. Jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu należy to zrobić nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Przez kwartał należy rozumieć trzy kolejne miesiące danego roku.

Podstawa wymiaru emerytury

Podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

Jeśli wnioskodawca w ciągu 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosił wniosek o emeryturę, pobierał przez więcej niż 10 lat zasiłek przedemerytalny, podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zainteresowany nabył prawo do tego zasiłku.

Kiedy wyższa emerytura?

Emeryt, który chce mieć wyższą emeryturę może wystąpić z wnioskiem do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury. Może się bowiem okazać, że ubezpieczony nie udokumentował wcześniej wszystkich okresów wykonywanej pracy i nie zostały one uwzględnione przy obliczaniu wysokości świadczenia. Jeśli więc znajdzie dokumenty, które potwierdzą jego zatrudnienie może złożyć wniosek o doliczenie tego okresu.

Kolejnym przypadkiem uzasadniającym złożenie wniosku o podwyższenie emerytury jest doliczenie lat zerowych. Polega to na tym, że jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy. 

Zobacz: Doliczenie lat zerowych do emerytury

Osobie uprawnionej do pobierania świadczenia emerytalnego przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o doliczenie okresu zatrudnienia do stażu pracy oraz prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia. 

Wniosek

Należy wyjaśnić, że wniosek o wyższą emeryturę wiąże się z doliczeniem przez ZUS okresów zatrudnienia. Następuje to zawsze na wniosek emeryta zgłoszony w placówce ZUS, która wypłaca świadczenie. Do takiego wniosku dołącza się dokument potwierdzający te okresy, tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy.

Kiedy złożyć wniosek?

Zgodnie z przepisami ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych, następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt lub rencista pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało ubezpieczenie. 

Wniosków o przeliczenie świadczenia ze względu na nowe okresy składkowe nie można więc składać częściej niż raz na kwartał. Kwartał należy rozumieć jako trzy kolejne miesiące danego roku.

W przypadku gdy zatrudnienie trwało do grudnia, to pierwszy wniosek może zostać złożony w styczniu następnego roku kalendarzowego.

Zobacz serwis: Wysokość emerytury

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »