REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady programu „Mieszkanie na start” - dopłaty do czynszu w 2019 roku

Maciej Przyborowski
Dopłaty do czynszów, Mieszkanie na start 2019/Fot. Fotolia
Dopłaty do czynszów, Mieszkanie na start 2019/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od początku 2019 roku osoby chcące wynająć nowe mieszkanie będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. W drugiej połowie lipca Parlament zaakceptował program „Mieszkanie na start”. Jest to dobra wiadomość dla osób, które nie mogą wziąć kredytu na własne mieszkanie. Dla wielu wynajem mieszkania jest jedyną możliwością usamodzielnienia się. Na jakich zasadach będzie działał program?

Jakie funkcje pełni ten program?

Program „Mieszkanie na start” pełni dwa najważniejsze funkcje: społeczną i inwestycyjną. Funkcja inwestycyjna polega na zachęceniu firm do budowy mieszkań na wynajem. Funkcja społeczna zakłada pomoc w dostępności do mieszkań czynszowych dla osób, które osiągają zbyt wysokie dochody, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne.

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami PREMIUM

Na jakiej zasadzie będzie działać program „Mieszkanie na start”?

REKLAMA

Od początku 2019 roku osoby chcące wynająć nowe mieszkanie będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. Dopłaty będą przyznawane najemcom zasiedlającym mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji. Program „Mieszkanie na start” jest skierowany do osób, których nie stać na wynajem lub zakup mieszkania na rynku komercyjnym. Decydującym kryterium o przyznaniu dopłaty do najmu będzie wysokość dochodu.

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) będą porozumiewać się z inwestorami. Poza tym gminy będą przekazywać inwestorom listę osób chcących skorzystać z dopłat. Jednak wcześniej gmina będzie mogła przeprowadzić wstępny nabór mieszkańców i ustalić kryteria pierwszeństwa. Może tak się zdarzyć, jeżeli popyt na mieszkania będzie więcej niż ich ilość. Ostateczną decyzję o zawarciu umów najmu będzie podejmował inwestor i to on dokona oceny zdolności czynszowej.

Kryterium dochodowe

W sytuacji, gdy średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę. Każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym przyczynia się do tego, że wcześniejszy limit jest zwiększany o 30 punktów procentowych. Tak więc w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, natomiast w przypadku trzyosobowego – 120%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie pozytywne skutki da program „Mieszkanie na start”?

Według wiceministra Inwestycji i Rozwoju Artura Sobnia pomoc osobom chcącym wynająć nowe mieszkanie sprawi, że w ich budżecie zostanie więcej pieniędzy na pozostałe wydatki. Poza tym zagwarantuje stabilne utrzymanie lokalu.

Ile pieniędzy zaplanowano na program „Mieszkanie na start”?

W 2019 rok rząd planuje przeznaczyć 200 milionów złotych na program „Mieszkanie na start”. W 2020 roku rząd planuje wydać na ten cel 400 milionów złotych. W następnym roku kwota ta ma być wyższa o 200 milionów złotych. W 2022 roku ma wynosić już 800 milionów złotych. Natomiast dla roku 2034 oraz każdego następnego rząd planuje przeznaczyć 3200 milionów złotych na „Mieszkanie na start”. Należy dodać, że mają być to kwoty pomniejszone, odpowiednio w każdym roku, o łączną wartość przypadających na dany rok wstępnych kwot zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat, dotyczących zawartych przez Bank umów w sprawie stosowania dopłat.

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o program „Mieszkanie na start”?

Najemcą musi być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkujące terytorium Polski. Z programu mogą skorzystać cudzoziemcy posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terenie Polski. Dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywateli Szwajcarii. Dodatkowo przepisy mówią o tym, że prawo do dopłat na mieszkanie mają cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy oraz posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Najemca w okresie uzyskiwania dopłat nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Poza tym nie może osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Jeżeli najemca w dniu złożenia wniosku nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego również może skorzystać z zapomogi.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Oprócz samego wniosku należy złożyć kopię umowy najmu mieszkania, która zawiera informacje o powierzchni wynajmowanego lokalu oraz dane współmałżonka, będącego najemcą, oświadczenie dotyczące ograniczeń w zakresie majątkowym, oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy, oświadczenie motywowane szczególnymi przypadkami np. wspólne zamieszkanie z osobą, która w przeszłości była najemcą lokalu, na który pobierała dofinansowanie oraz oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa za wskazany okres.

Zasady wypłacania dopłat do najmu mieszkania

Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w terminie do 10-tego dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek) ze środków Funduszu Dopłat na wniosek gminy, która zawarła z Bankiem umowę w sprawie stosowania dopłat. Wniosek o dopłatę należy składać co miesiąc, nie później niż w 10 dni kalendarzowych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wniosek. Wniosek o wypłatę dopłat powinien zawierać wskazanie najemców oraz pozostałej liczby osób mieszkających w lokalu. We wniosku powinny być także zawarte informacje dotyczące powierzchni użytkowej mieszkań, informację o wysokości dopłaty należnej najemcom oraz informację o prognozowanej wysokości dopłat należnych poszczególnym najemcom do końca okresu wypłaty dopłat, przy założeniu, że podstawa obliczenia wysokości dopłat jest taka sama jak w miesiącu składania wniosku.

Czy dostaniemy takie samo dofinansowanie we wszystkich regionach Polski?

Poniższa tabela przedstawia, ile będą dostawać mieszkańcy poszczególnych miast w ramach programu „Mieszkanie na start”:

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej (zł)

Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m2 (zł)

Maksymalna wysokość dopłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (zł)

1,80%

1 os.

2 os.

3 os.

4 os.

5 os.

6 os.

Wrocław

4829,75

7,24

145

254

362

471

580

688

gminy sąsiadujące

4260,88

6,39

128

224

320

415

511

607

województwo dolnośląskie

3692,00

5,54

111

194

277

360

443

526

Bydgoszcz

4452,75

6,68

134

234

334

434

534

635

gminy sąsiadujące

3970,38

5,96

119

208

298

387

476

566

Toruń

4452,75

6,68

134

234

334

434

534

635

gminy sąsiadujące

3970,38

5,96

119

208

298

387

476

566

województwo kujawsko-pomorskie

3488,00

5,23

105

183

262

340

419

497

Lublin

4300,75

6,45

129

226

323

419

516

613

gminy sąsiadujące

3881,65

5,82

116

204

291

378

466

553

województwo lubelskie

3462,54

5,19

104

182

260

338

416

493

Gorzów Wielkopolski

4048,75

6,07

121

213

304

395

486

577

gminy sąsiadujące

3873,13

5,81

116

203

290

378

465

552

Zielona Góra

4048,75

6,07

121

213

304

395

486

577

gminy sąsiadujące

3873,13

5,81

116

203

290

378

465

552

województwo lubuskie

3697,50

5,55

111

194

277

361

444

527

Łódź

3845,00

5,77

115

202

288

375

461

548

gminy sąsiadujące

3567,63

5,35

107

187

268

348

428

508

województwo łódzkie

3290,25

4,94

99

173

247

321

395

469

Kraków

4848,75

7,27

145

255

364

473

582

691

gminy sąsiadujące

4360,13

6,54

131

229

327

425

523

621

województwo małopolskie

3870,00

5,81

116

203

290

377

464

551

Warszawa

5753,28

8,63

173

302

431

561

690

820

gminy sąsiadujące

4171,20

6,26

125

219

313

407

501

594

województwo mazowieckie

3476,00

5,21

104

182

261

339

417

495

Opole

3836,13

5,75

115

201

288

374

460

547

gminy sąsiadujące

3487,16

5,23

105

183

262

340

418

497

województwo opolskie

3138,19

4,71

94

165

235

306

377

447

Rzeszów

4269,25

6,40

128

224

320

416

512

608

gminy sąsiadujące

3717,63

5,58

112

195

279

362

446

530

województwo podkarpackie

3166,00

4,75

95

166

237

309

380

451

Białystok

4107,25

6,16

123

216

308

400

493

585

gminy sąsiadujące

3804,13

5,71

114

200

285

371

456

542

województwo podlaskie

3501,00

5,25

105

184

263

341

420

499

Gdańsk

5038,00

7,56

151

264

378

491

605

718

gminy sąsiadujące

4747,75

7,12

142

249

356

463

570

677

województwo pomorskie

4457,50

6,69

134

234

334

435

535

635

Katowice

4339,50

6,51

130

228

325

423

521

618

gminy sąsiadujące

3936,88

5,91

118

207

295

384

472

561

województwo śląskie

3534,25

5,30

106

186

265

345

424

504

Kielce

4438,70

6,66

133

233

333

433

533

633

gminy sąsiadujące

3870,30

5,81

116

203

290

377

464

552

województwo świętokrzyskie

3301,91

4,95

99

173

248

322

396

471

Olsztyn

4584,50

6,88

138

241

344

447

550

653

gminy sąsiadujące

4126,50

6,19

124

217

309

402

495

588

województwo warmińsko-mazurskie

3668,50

5,50

110

193

275

358

440

523

Poznań

5293,25

7,94

159

278

397

516

635

754

gminy sąsiadujące

4104,60

6,16

123

215

308

400

493

585

województwo wielkopolskie

3420,50

5,13

103

180

257

333

410

487

Szczecin

4187,50

6,28

126

220

314

408

503

597

gminy sąsiadujące

3888,50

5,83

117

204

292

379

467

554

województwo zachodniopomorskie

3589,50

5,38

108

188

269

350

431

512

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1B15F21949397E7AC12582AC004C223C/%24File/2651-uzasadnienie.docx

Ustawa obecnie oczekuje na decyzję Prezydenta RP.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Polecamy serwis: Nieruchomości

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe limity taniego prądu na 2024 r. Są o połowę niższe. 1500 kWh dla wszystkich. Niepełnosprawni 1800 kWh, rolnicy i KDR 2000 kWh [ustawa u prezydenta]

  Koalicja, kierowana przez D. Tuska, obniżyła o połowę limity taniego prądu na 2024 r. Uzasadniają to tym, że są to limity do 30 czerwca 2024 r. Co ma się zdarzyć po tej dacie, tak naprawdę nikt nie wie.

  To pewne! Dodatek osłonowy po Senacie jest już u prezydenta A. Dudy. Wnioski do 30 kwietnia 2024 r. Świadczenie do 822,25 zł

  Senat nie wniósł poprawek. I przepisy o dodatku osłonowym na 2024 r. są już na biurku prezydenta A. Dudy.

  2000 zł to racjonalna renta socjalna po podwyżce w 2024 r. Niestety przepisy o świadczeniu wspierającym blokują podwyżkę

  W 2024 r. renta socjalna wzrośnie o 12,3% z 1588,44 zł do około 1784 zł. Potrzebna jest podwyżka o 26% do 2000 zł brutto, aby zrekompensować osobom niepełnosprawnym rzeczywiste koszty inflacji. Wprowadzenie świadczenia wspierającego wyklucza podwyżkę renty socjalnej do 2000 zł. 

  Podwyższony zostanie, z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł, limit wartości składników majątku. RM przyjęła projekt ustawy

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest podwyższony, z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł, limit wartości składników majątku , który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów uzyskania przychodów. Projekt ten został przyjęty przez RM, następnie zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Parlamencie. 

  REKLAMA

  Fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. RM przyjęła rozporządzenie

  W dniu 8 grudnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co z wynagrodzeniami tych pracowników? Projekt ten został przyjęty przez RM, następnie zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Parlamencie. 

  Franczyza na nowych zasadach? Rada Ministrów przyjęła projekt Kodeksu cywilnego. Franczyzobiorca ma być lepiej chroniony

  Czy zmienią się przepisy dotyczące franczyzy? Rada Ministrów 8 grudnia 2023 r. przyjęła projekt Kodeksu cywilnego. Czy zmieni się coś oprócz franczyzy?  Projekt ten został przyjęty przez RM, następnie zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Parlamencie. 

  Nagrywanie rozmów przychodzących za zgodą dzwoniących petentów. UODO twierdzi, że praktyka nagrywania rozmów jest bezpodstawna

  UODO zabiera głos w sprawie nagrywania rozmów telefonicznych z interesantami. Czy urzędy będą zmuszone zmienić swoje praktyki? 

  30 proc. podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 r. Deklaracja podwyżek w oświacie po spotkaniu z kandydatami na przyszłych ministrów

  Deklaracja 30 proc. podwyżek dla nauczycieli od nowego roku w oświacie po spotkaniu z kandydatami na przyszłych ministrów wygłoszona. Jak powiedział D. Tusk: nowy rok zacznie się od 30 proc. podwyżek dla nauczycieli; na razie bez zwiększenia kwoty wolnej.

  REKLAMA

  In vitro finansowane z budżetu państwa w 2024 r.? Senat jest za.

  W dniu dzisiejszym (red. 8 grudnia 2023 r.) Senat opowiedział się za finansowaniem in vitro z budżetu państwa. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych już niedługo.

  Zmieniony plan KPO Polski zatwierdzony

  Ministrowie finansów UE zatwierdzili zmieniony plan KPO Polski - podało stałe przedstawicielstwo RP przy UE.

  REKLAMA