| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Odpowiedzialność pracownika za szkody w mieniu powierzonym

Odpowiedzialność pracownika za szkody w mieniu powierzonym

Kwestia ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w mieniu powierzonym mu przez pracodawcę została uregulowana w kodeksie pracy. Odpowiedzialność ta uzależniona jest od wystąpienia w działaniu pracownika powodującym szkodę winy.

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu pracodawcy powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, w szczególności za:

  • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności,
  • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty,
  • środki ochrony indywidualnej,
  • odzież i obuwie robocze.

Pracownik nie odpowiada za szkodę, jeśli wykaże, że powstała ona z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Zobacz także: W jakim terminie pracodawca może zastosować karę porządkową?

Istotne jest, iż pracownik odpowiada za szkodę w takim zakresie, w jakim on sam przyczynił się do jej powstania lub zwiększenia. Nie odpowiada on więc za szkodę powstałą na skutek działań pracodawcy, czy osób trzecich. Przepisy prawa pracy stanowią, iż nawet w przypadku, w którym pracownicy przyjmą wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się, gdzie podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą, mimo określenia w tejże umowie części w jakich poszczególni pracownicy odpowiadają za szkodę, gdy dana szkoda w całości lub w części została spowodowana tylko przez niektórych pracowników, za całość szkody lub jej stosowną część odpowiadają tylko sprawcy szkody. Pracownik nie ponosi również ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Niezbędnym elementem odpowiedzialności pracownika za powstałą szkodę, a co za tym idzie zobowiązania go do naprawienia powstałej po stronie pracodawcy szkody, jest jego wina. Ciężar udowodnienia braku winy leży na pracowniku, zaś pracodawca ma obowiązek wykazania powstałej szkodę oraz uchybień, których dopuścił się pracownik, wraz ze związkiem przyczynowym pomiędzy powstałą szkodą a uchybieniami.

Istotne jest, iż do naprawienia szkody przez pracownika, może dojść na mocy ugody zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W takiej sytuacji, wysokość należnego pracodawcy odszkodowania, które normalnie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, może zostać obniżona. Obniżenia tego dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich okoliczności towarzyszących powstaniu szkody, w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych. Jeśli jednak szkoda została wyrządzona przez pracownika umyślnie, jest on zobowiązany do naprawienia jej w pełnej wysokości.

Polecamy serwis: Formy zatrudnienia

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »