| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Edukacja seniora > Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce jest organizacją pozarządową, samorządną, o celach nie zarobkowych. Mottem działania UTW na rok 2010 jest ,,RAZEM MOŻNA WIĘCEJ I LEPIEJ”

Jaki jest cel UTW?

Celem UTW jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej w tym w szczególności:

• stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej słuchaczy UTW,
• aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach UTW oraz na rzecz środowiska lokalnego,
• wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, dzieci, seniorzy, bezdomni, bezrobotni i inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
• działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wyżej wymienionych grup społecznych,
• podejmowanie działań na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczności lokalne,j
• wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
Wyżej wymienione cele są realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw obywatelskich podejmowanych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

UTW realizuje swoje cele poprzez:

• wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczące ludzi starszych,
• sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW określonymi przez Walne Zebranie Członków i Radę Programową,
• wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, seniorów, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin dysfunkcyjnych oraz innych grup wymagających wsparcia,
• działania wspomagające rozwój i integrujące społeczność lokalną,
• upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych oraz społeczności lokalnej,
• organizacja czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury, w tym regionalnej
• organizowanie osób starszych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
• samopomoc koleżeńska /poza materialna/,
• pomocnicze badania naukowe,
• organizowanie konferencji oraz prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz osób starszych i społeczności lokalnych,
• prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
• wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzysza.

Z jakimi instytucjami współpracuje Uniwersytet?

Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z:
• instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach a w szczególności krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku i ich międzynarodową federacją,
• władzami samorządowymi i państwowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestniczenia i wspierania realizacji celów UTW,
• innymi stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »