| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Edukacja seniora > Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Ponadto jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych.

Jakie są cele Stowarzyszenia ?

Celami Stowarzyszenia jest działalność charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym w zakresie:

• ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
• działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych,
• nauki, edukacji, oświaty, w tym w szczególności wiedzy ekonomicznej, nauki języków obcych oraz obsługi komputera i Internetu,
• krajoznawstwa oraz organizacji aktywnego wypoczynku członków,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na świecie,
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji,
• promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele statutowe w formach:

• prowadzenia działalności edukacyjnej,
• wydawania pisma społeczno – gospodarczego,
• tworzenia klubów zainteresowań,
• organizowania i finansowania seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, debat, wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych,
• organizowania, finansowanie i popierania działalności promocyjnej, informacyjnej zbieżnej z celami Stowarzyszenia,
• organizowania i finansowanie działalności wydawniczej, mającej na celu propagowanie rozwoju i propagowanie idei przyświecających celom Stowarzyszenia,
• współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

Zobacz też: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sosnowcu

Kto może zostać członkiem zwyczajnym ?

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec – także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akceptujący statut Stowarzyszenia, który:

• złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
• przejdzie postępowanie kwalifikacyjne określone w wewnętrznym regulaminie studiów.
Ważne Członkiem Stowarzyszenia może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Jakie są obowiązki członka zwyczajnego ?
• aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
• przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
• regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Czytaj także

Aktualizacja: 26.08.2011

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja79.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »