Kategorie

Co to są stałe polubowne sądy konsumenckie

Anna Śmigulska
Stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, powołane są do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie zawartej między nimi umowy.

Dobrowolny charakter sądu konsumenckiego

Aby sąd konsumencki mógł wszcząć sprawę musi na to wyrazić zgodę nie tylko konsument, ale również przedsiębiorca. Nie wystarczy więc samo wniesienie wniosku, przedsiębiorca musi poddać sie jurysdykcji tego sądu.

Wniosek

Oprócz wpisania danych powoda i pozwanego wystarczy zaznaczyć właściwy przedmiot sporu spośród 16 pozycji wyszczególnionych we wzorze wniosku o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Spór może się toczyć o:

 • niedostarczenie produktu,
 • brak świadczenia usługi,
 • zwłokę w dostarczeniu produktu,
 • zwłoka w świadczeniu usługi,
 • wadliwość produktu,
 • nienależytą jakość usługi,
 • produkt niezgodny z zamówieniem,
 • produkty/usługi niezamówione,
 • odmowę sprzedaży,
 • odmowa wykonania usługi,
 • brak lub niepełna informacja na temat produktu lub usługi,
 • nieuzasadniony wzrost ceny,
 • dodatkowe opłaty nieznane przy zawarciu umowy,
 • odstąpienie od umowy,
 • żądanie odsetek,
 • żądanie odszkodowania.

Oprócz tego wnioskodawca musi określić wartość przedmiotu sporu i wskazać żądanie. Żądanie konsumenta może dotyczyć:

 • naprawy produktu lub należytego wykonania usługi,
 • wymiany produktu,
 • odstąpienia od umowy,
 • informacji na temat produktu lub usługi,
 • wypłaty odszkodowania,
 • zwrotu pierwszej raty,
 • zwrotu innych dokonanych wpłat,
 • obniżenia ceny,
 • dostawy produktu lub świadczenia usługi.

Dobrze jest również załączyć kopię paragonu, umowy, potwierdzenia odbioru lub protokołu.

WNIOSEK O ROZPATRZENIE SPORU

Opłaty

Od wniosku o rozpatrzenie sprawy przez stały polubowny sąd konsumencki nie jest pobierana żadna opłata. Jednakże w przypadku, gdy czynności podjęte przez ten sąd byłyby połączone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), sąd pobiera zaliczkę na pokrycie wydatków od strony, która wnosiła o podjęcie tej czynności. Jeżeli zarówno konsument, jak i przedsiębiorca żądają przeprowadzenia czynności lub sąd dopuści te czynności z urzędu, strony ponoszą koszty w równych bądź innym stosunku.

Rozpatrzenie wniosku

Przewodniczący sądu konsumenckiego dokonuje wstępnego badania wniosku. Jeżeli wniosek nie dotyczy sporu, dla którego właściwy jest stały polubowny sąd konsumencki, wniosek nie zostaje bez rozpatrzony. W przypadku braków formalnych wniosku ( np.: nieoznaczenie lub niedokładne oznaczenie stron lub przedmiotu sporu), wnioskodawca zostaje wezwany pod rygorem zwrócenia wniosku, do poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy.

Jeżeli po przeprowadzeniu wstępnego badania wniosku okaże się, że sprawa może nadać być dalej prowadzona, Przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd konsumencki. Jeżeli wyznaczony termin upłynie bezskutecznie albo jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku, oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd konsumencki, wniosek zostaje zwrócony wnioskodawcy wraz z informacją o przyczynie zwrotu.

Jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku, oświadczy, że zgadza się na rozpoznanie sporu przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Termin rozprawy powinien być wyznaczony tak, aby od daty złożenia oświadczenia do rozprawy nie upłynęło więcej niż miesiąc, chyba że zachodzą niedające się usunąć przeszkody.

Zobacz serwis: Konsument i umowy

Zalety rozstrzygania sporów przed stałym polubownym sądem konsumenckim:

1. Postępowanie przed sądem konsumenckim jest szybkie, proste i tanie w porównaniu z postępowanie przed sądem powszechnym. Większość spraw jest załatwianych w ciągu 1-2 m-cy.

2. Wyrok sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem ma taką samą moc jak wyrok sądu powszechnego i ugoda zawarta przed takim sądem. Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego może być poddany egzekucji.

Zobacz serwis: W sądzie

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?