Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Śmigulska
Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory między konsumentami a operatorami, w sprawach telekomunikacyjnych i pocztowych.
Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory między konsumentami a operatorami, w sprawach telekomunikacyjnych i pocztowych.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory między konsumentami a operatorami, w sprawach telekomunikacyjnych i pocztowych. Dowiedz się jakie dokładnie ma on kompetencje.

Sprawy jakie rozpatruje sąd polubowny

Sąd polubowny przy Prezesie UKE rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe:

REKLAMA

 • z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. zawyżona faktura, wyłączenie telefonu);
 • z umów o świadczenie usług pocztowych (np. przesyłka pocztowa nie została doręczona)

Kto może występować przed sądem polubownym

Konsument - osoba fizyczną, która złożyła wniosek o zawarcie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny - podmiot uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Operator pocztowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej.

Wniosek

REKLAMA

Wniosek do sądu polubownego o rozpatrzenie sporu powstałego między stronami może złożyć każda z nich, tzn.: konsument, przedsiębiorca telekomunikacyjny i operator pocztowy. Pamiętać należy o tym, że wniosek składa się dopiero po zakończeniu procedury reklamacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek wypełnia się według wzoru i powinien on zawierać: datę, wnioskodawcę i stronę przeciwną sporu, wartość przedmiotu sporu, przedmiot sporu, uzasadnienie oraz powinien być odręcznie podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być dołączone do akt sprawy).

Do tak sporządzonego wniosku zaadresowanego na UKE dołącza się:

 • odpis wniosku, odręcznie podpisany przez wnioskodawcę;
 • zapis na sąd polubowny w dwóch (odręcznie podpisanych) egzemplarzach;
 • kserokopie wszystkich dokumentów w sprawie, m.in. składanych reklamacji, również w dwóch egzemplarzach.

WNIOSEK O ROZPATRZENIE SPORU

Zapis na sąd polubowny

REKLAMA

Zapis na sąd polubowny, jest pewnego rodzaju umową sporządzoną na piśmie, którą podpisują obie strony, jeżeli wyrażają zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny. W zapisie należy określić strony sporu – wnioskodawcę i stronę przeciwną oraz wskazać przedmiot sporu lub umowę, z której ten spór wyniknął.

Wraz z wypełnionym wnioskiem składa się w dwóch egzemplarzach zapis na sąd polubowny wypełniony. Z tą różnicą, że zapis podpisuje jedynie osoba składająca wniosek. Następnie sąd polubowny występuje do strony przeciwnej sporu o podpisanie zapisu na sąd polubowny i przesyła jeden z egzemplarzy złożonych przez wnioskodawcę. Warunkiem do rozpatrywania sprawy przez sąd polubowny jest wyrażenie na to zgody przez obie strony.

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

Koszty postępowania przed sądem polubownym

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100 zł (dopiero jeśli strona przeciwna wyrazi zgodę na sąd polubowny, a sąd wezwie wnioskodawcę do zapłaty i wyznaczy w tym celu termin).

Pozostałe koszty mogą dotyczyć przypadku, gdy strona wnosi o podjęcie dodatkowych czynności związanych z wydatkami, wtedy obowiązana jest wnieść zaliczkę na ich pokrycie. Również jeżeli strona wybierze do składu orzekającego arbitra z innej miejscowości niż tej, w której odbywa się rozprawa to ponosi koszty jego stawiennictwa (dojazd, dieta, hotel). Koszty rozliczane są w ugodzie lub w wyroku sądu polubownego.

Jak przebiega postępowanie przed sądem polubownym

Po sprawdzeniu wniosku przez przewodniczącego i stwierdzeniu, że nie ma żadnych braków, przekazuje on odpis wniosku i jeden komplet złożonych dokumentów stronie przeciwnej, aby w terminie czternastu dni od dnia doręczenia złożyła na niego odpowiedź wraz z oświadczeniem, że wyraża zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny.


Jeżeli strona przeciwna nie zgodzi się na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, wniosek zostaje zwrócony wnioskodawcy wraz z informacją o przyczynie zwrotu. W przypadku, gdy strona przeciwna wyrazi zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny i podpisze zapis na sąd polubowny, wtedy przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Osoba, która złożyła wniosek wzywana jest do dokonania wpłaty w wysokości 100 zł, w określonym terminie na podane konto.

Strony w terminie tygodniowym muszą wyznaczyć do składu orzekającego po jednym arbitrze z odpowiedniej części listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urzędu.

Rozprawa

Rozprawy odbywają się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20 lub w jednej z Delegatur Urzędu, najbliższej miejsca zamieszkania konsumenta.

Rozprawa odbywa się tylko po dokonaniu przez wnioskodawcę wpłaty, do której był wezwany, i rozpoznawana jest w składzie:

 • superarbiter, jako przewodniczący;
 • dwóch arbitrów.

Z przebiegu rozprawy protokolant spisuje protokół.

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron, chyba że przed rozpoczęciem rozprawy strona wniosła o jej nieprzeprowadzanie i wykazała, że nie może stawić się z przyczyn od niej niezależnych.

Po wywołaniu sprawy, superarbiter udziela głosu najpierw wnioskodawcy, następnie stronie przeciwnej. Strony ustnie zgłaszają swe żądania i wnioski oraz przedstawiają dowody na ich poparcie. W razie nieobecności strony czy też obu stron, superarbiter przedstawia ich wnioski, twierdzenia i dowody jakie znajdują się w aktach sprawy.

Zadaniem superarbitra jest nakłanianie stron do zawarcia ugody. Sporządzona ugodę podpisują obie strony. Jeżeli konsument ani przedsiębiorca nie chcą zawrzeć ugody, zostaje to wpisane do protokołu.

Po uznaniu przez sąd, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona superarbiter zamyka rozprawę. Wtedy sad odbywa naradę i wydaje wyrok. Następuje to w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rozprawy. Wyrok zapada większością głosów i zawiera:

 • oznaczenie sądu, superarbitra, arbitrów i protokolanta;
 • datę i miejsce wydania wyroku;
 • oznaczenie stron;
 • oznaczenie przedmiotu sprawy;
 • rozstrzygnięcie o żądaniach stron;
 • przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd przy wydaniu wyroku;
 • podpisy superarbitra i arbitrów.

Sąd polubowny doręcza odpis wyroku w terminie 14 dni od dnia wydania.

Wyrok sądu polubownego

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego, przy czym od wyroku sądu polubownego nie służy odwołanie.

Natomiast może zostać uchylony przez sąd powszechny poprzez wniesienie skargi o jego uchylenie. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Strona, która wnosi skargę może żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

 • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego;
 • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym;
 • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu;
 • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony;
 • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony;
 • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu;
 • sąd powszechny stwierdził, że według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny albo wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

Zadaj pytanie: Forum

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wymiary mebli w szkołach i przedszkolach regulują polskie i jednocześnie europejskie normy. Czy Twoje Dziecko ma dobrze dobraną ławkę poznasz po kolorze stelaża

  Wymiary mebli w szkołach i przedszkolach regulują polskie i jednocześnie europejskie normy PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2007. Ławki powinny być dopasowane do wzrostu ucznia. Sprawdź czy Twoje Dziecko ma dobrze dobraną ławkę!

  5 549 zł - to dochód uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki

  5 549 zł - to dochód uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki. Zapoznaj się z najnowszym obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

  Od 1 do 25 października można składać wnioski o stypendium. Wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł

  Wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł. Wnioski można składać już od 1 października 2023 r. Sprawdź kto dostanie stypendium!

  Wybory 2023: Jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania

  By głos został uznany za ważny, należy postawić znak “x” przy konkretnym nazwisku na karcie. Zanim postawisz krzyżyk sprawdź czy karta, którą otrzymałeś, spełnia wymogi formalne dokumentu. 

  REKLAMA

  Wybory 2023: Zgłaszanie nieprawidłowości. Dezinformacja, naruszenie ciszy wyborczej, nieprawidłowe działanie obwodowej komisji wyborczej, nielegalne treści

  Jak zgłosić nieprawidłowości podczas wyborów 2023 r.? Chcesz powiadomić np. o naruszeniu ciszy wyborczej? Sprawdź jak to zrobić!

  Czy wprowadzenie 60 tys. kwoty wolnej oznacza brak trzynastej i czternastej emerytury? D. Tusk odpowiada

  Kwota wolna 60 tys. zł, czyli zniesienie podatku dla emerytów i emerytek, nie oznacza, że nie będzie "trzynastki" i "czternastki"; nasza propozycja dotyczy też dwukrotnego w ciągu roku waloryzowania emerytur, jeśli inflacja przekracza 5 proc. - powiedział w Mińsku Mazowieckim, szef PO Donald Tusk.

  Im więcej dzieci, tym niższe podatki. Padła propozycja PIT-u rodzinnego

  Władysław Kosiniak-Kamysz: nasza propozycja – im więcej dzieci, tym niższe podatki. Co proponuje PSL?

  Wybory 2023: Głosowanie spoza miejsca zamieszkania

  Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem swojego stałego zamieszkania, również mogą oddać głos. Chęć głosowania w innym obwodzie niż ten, w którym jesteśmy zameldowani lub mieszkamy można zgłosić zarówno przez internet, jak i w urzędzie.

  REKLAMA

  Wybory 2023: Głosowanie zza granicy

  Niezależnie od tego, czy Twój pobyt za granicą jest stały, czy czasowy, możesz przystąpić do głosowania. Warunkiem jest posiadanie czynnych praw wyborczych.

  14 października 2023 r. mija termin na udzielenie dotacji. Wysokość uzależniona od klasy do której uczęszcza uczeń. Klasy IV - 185 zł na ucznia, klasy V i VI - 238 zł na ucznia, klasy VII i VIII - 330 zł na ucznia

  14 października 2023 r. mija termin na udzielenie dotacji. Wysokość uzależniona od klasy do której uczęszcza uczeń. Klasy IV - 185 zł na ucznia, klasy V i VI - 238 zł na ucznia, klasy VII i VIII -  330 zł na ucznia. Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klas I–III wynosi 99 zł na ucznia, materiały ćwiczeniowe w przypadku klas I–III  - 55 zł na ucznia.

  REKLAMA