| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Zmiana uchwały budżetowej gminy

Zmiana uchwały budżetowej gminy

Zmiana uchwały budżetowej gminy możliwa jest – zgodnie z najnowszym orzecznictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – w drodze uchwały zmieniającej organu stanowiącego tj. rady miasta. Kto posiada kompetencje do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej: organ wykonawczy czy także organ stanowiący?

Tytułem wstępu należy wskazać, że do tej pory stanowisko sądów administracyjnych było w zasadzie jednoznaczne. To organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent) posiadał wyłączną kompetencję kształtowania budżetu gminy i do niego również należała inicjatywa podejmowania uchwał zmieniających, co wywodzono przede wszystkim z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Stanowisko, że organ stanowiący uchwalając zmiany w projekcie uchwały budżetowej, nie jest uprawniony do wprowadzania przy tej okazji, z własnej inicjatywy, zmian nieobjętych tym projektem, na które organ wykonawczy nie wyraził zgody - wydawało się być ugruntowane (tak wyrok NSA z 19 grudnia 2002 r., sygn. akt I SA/Bk 759/02, wyrok WSA w Białymstoku z 22 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/BK 554/08, wyrok WSA w Łodzi z 17 października 2006 r., sygn. akt I SA/Łd 1544/06). Okazuje się, że jednak nie dla wszystkich.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Procedura dotycząca uchwały budżetowej

Przewidziana w przepisach ustawy o finansach publicznych procedura dotycząca uchwały budżetowej przedstawia się następująco. W myśl art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie zaś z art. 238 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z art. 233 pkt 3 ustawy o finansach wynika, że zarządowi jednostki przysługuje również inicjatywa uchwałodawcza w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Prawo rady miasta do dokonywania zmian w uchwale budżetowej

Jednakże WSA w Olsztynie dopatrzył się różnicy w przepisie i wyinterpretował z niego wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej, że: „zupełnie odmienna jest jednak sytuacja, w której zainicjowana przez organ wykonawczy procedura uchwałodawcza dotyczy uchwały budżetowej na konkretny rok budżetowy i która jest inicjowana przez projekt uchwały wymieniony w art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Przedmiotem stanowionego w toku tej procedury prawa są bowiem wszystkie elementy budżetu na dany rok, tj. wszystkie jego dochody i wydatki. Zdaniem Sądu, w takim przypadku, który miał miejsce w rozpoznawanej sprawie, organ stanowiący może dokonać zmian w projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem wymogów określonych w art. 240 ust. 2 ustawy, tj. pod warunkiem, iż w wyniku tych zmian nie wzrośnie deficyt jednostki samorządu terytorialnego". Dla wielu jest to stwierdzenie zaskakujące i nie do przyjęcia. Wyrok WSA w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 441/14) nie jest prawomocny.

Zadania samorządu terytorialnego

Jak uchwala się budżet powiatu?

Jak wygląda wykonanie budżetu przez powiat?

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »