| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Przed rozprawą > Jak wypełnić pozew na formularzu P

Jak wypełnić pozew na formularzu P

Zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym określa art. 505(1) kpc. W sprawach tych pozew wnosi się obligatoryjnie na urzędowym formularzu P

POBIERZ WZÓR: Wzór formularza

Data wpływu: wypełnia sąd – nie należy tu nic samemu wpisywać.

Rubryka 1: Wartość przedmiotu sporu

Należy podać cyfrowo i słownie w złotówkach. W przypadku, gdy roszczenie jest wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć jego wartość na złotówki uwzględniając kurs waluty obcej w NBP w dniu wniesienia pozwu.

Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy.

Rubryka 2 Sąd, do którego jest składany pozew

Sądem właściwym jest sąd rejonowy według właściwości miejscowej uregulowanej w art. 27 – 46 Kodeksu postępowania cywilnego. Podstawową zasadą jest, że będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej). W postępowaniu uproszczonym stosuje się jednak przepisy mówiące o właściwości przemiennej jak i właściwości wyłącznej.

Rubryka 3 Strona powodowa

Należy wpisać tutaj dokładne oznaczenie osoby występującej z powództwem. W przypadku osoby prawnej musi to być pełna i dokładna nazwa. Pod pojęciem adresu osoby fizycznej należy rozumieć miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Może to być więc miejsce inne niż wynika z adresu zameldowania.

Pełnomocnik powoda: W wypadku ustanowienia pełnomocnika należy podać dokładnie jego nazwę i adres. 

Zobacz również serwis: Pełnomocnictwo

Adres powoda do doręczeń: Adres ten należy wskazać tylko wówczas, gdy powód chce, aby korespondencja kierowana do niego z sądu trafiała na inny adres niż jego adres wskazany w rubryce 3.1.1. Rubryki 3.2.1 – 3.1.3: wypełniamy tylko wtedy, gdy z powództwem występuje kilku powodów. W innych przypadku przekreślamy ukośną kreską każde z tych pól.

Rubryka 4 Strona pozwana

Należy wpisać tutaj dokładne oznaczenie osoby pozywanej. W przypadku osoby prawnej musi to być pełna i dokładna nazwa. Pod pojęciem adresu osoby fizycznej należy rozumieć miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Może to być więc miejsce inne niż wynika z adresu zameldowania. Rubryki 4.2 – 4.6: wypełniamy tylko wtedy, gdy z powództwem występujemy przeciwko kilku pozwanym. W innym wypadku przekreślamy każde z tych pól. 

Zobacz również: Do jakiego sądu pozwać przedsiębiorcę

Aktualizacja: 23.08.2011

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Niektóre ze spraw są  rozpatrywane wyłącznie na urzędowym formularzu.
Niektóre ze spraw są rozpatrywane wyłącznie na urzędowym formularzu.

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

PAŹ31
TydzieńPWŚCPSN
40293012345
416789101112
4213141516171819
4320212223242526
4427282930310102

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem Infor.pl »