| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pogrzebowy > Zasiłek pogrzebowy po zmarłym strażaku

Zasiłek pogrzebowy po zmarłym strażaku

Rodzina strażaka, która poniosła koszty jego pogrzebu, może liczyć na zasiłek pogrzebowy. Zasiłek ten przysługuje również w razie pokrycia kosztów pogrzebu zmarłego członka rodziny strażaka.

Zasiłek pogrzebowy po śmierci strażaka lub członka jego rodziny

W razie śmierci strażaka przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Zasiłek przysługuje małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom, którzy pokryli koszty pogrzebu. Jeśli koszty pogrzebu pokryły inne osoby, zasiłek przysługuje im w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów pogrzebu, jednak nie więcej niż 4000 zł.

Zasiłek w wysokości 2000 zł przysługuje małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wnukom lub rodzeństwo w przypadku, kiedy koszty pogrzebu strażaka ponosi Państwowa Straż Pożarna. Koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, jeśli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

W razie śmierci członka rodziny strażakowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli sam pokrył koszty pogrzebu. W przypadku, kiedy koszty pogrzebu pokryła inna osoba zasiłek przysługuje w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od kwoty 4000 zł.

Zobacz także: Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego

Za członka rodziny strażaka, po śmierci której przysługuje zasiłek pogrzebowy uważa się:

  • małżonka;
  • dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej;
  • dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli ich rodzice nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania, lub zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
  • rodziców i byłych prawnych opiekunów strażaka albo jego małżonka;
  • osobę, której opiekunem prawnym został ustanowiony strażak lub jego małżonek.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci strażaka są: wyciąg z aktu zgonu (do wglądu) oraz oryginały rachunków:

  • poniesionych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzina,
  • faktycznych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć między innymi: opłatę za zakup miejsca pochowania na cmentarzu, przewóz zwłok strażaka do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany, zakup trumny, wybudowanie nagrobka, zakup wieńca lub kwiatów czy też ogłoszenie nekrologu w prasie.

Zobacz także: Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. nr 88 poz. 400)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka (Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 235)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »