| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Działalność gospodarcza > Co to jest prokura?

Co to jest prokura?

Prokura jest pełnomocnictwem. Jest ona najszerszym ze wszystkich możliwych pełnomocnictw, zaś jej cechą charakterystyczną jest to, że podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (zwanego dalej KRS). Tym samym udzielać mogą jej wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy są wpisywani do tego rejestru. Tak więc prokury nie będzie mogła udzielić osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jako że jest ona wpisywana do innego rejestru, to jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Prokura obejmuje uprawnienie do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tak więc prokurenta nigdy nie należy pytać, „do czego jest umocowany”, czy też prosić o dokument wskazujący na zakres umocowania.

Ponieważ z mocy samego prawa prokurent może dokonywać wszystkich czynności prawnych, może też podpisywać weksle. Od zasady tej ustawodawca przewidział wyjątek w art. 1093 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem do zbycia przedsiębiorstwa, do oddania go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo szczególne.

Kto ustanawia prokurę?

W spółkach osobowych (sp.j., sp.k., sp.p., S.K.A.). do ustanowienia prokury dochodzi jednomyślną uchwałą wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki. Odwołać może ją każdy z nich. Ustawodawca przyjął, że utrata zaufania choćby jednego ze wspólników jest wystarczającym powodem do odwołania prokury.

W przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.) prokura jest ustanawiana analogicznie, to jest jednomyślną uchwałą wszystkich członków zarządu, natomiast odwołać może ją każdy z nich.

Z uwagi na niejednoznaczność przepisów istnieje i drugi pogląd, zgodnie z którym prokurę ustanawia się w spółkach kapitałowych zgodnie z zasadami reprezentacji, jest on jednak w zdecydowanej mniejszości. Prokury nie będą mogły natomiast udzielać spółki cywilne. Po pierwsze dlatego, że nie mają one osobowości prawnej i tym samym nie mogą dokonywać żadnych czynności prawnych, po drugie dlatego, że nie mają statusu przedsiębiorcy i w dodatku nie są wpisywane do KRS.

Zobacz również: Pojęcie przedsiębiorcy

Rodzaje prokury

W uchwale powołującej należy określić rodzaj prokury. Może być ona min. łączna, oddzielna i oddziałowa. Rodzaje te ujawniane są w odpisie z KRS, stąd też warto umieć je odróżniać. Pierwsza z nich - łączna oznacza, że prokurent może działać tylko razem z innym prokurentem.

Czasami mylnie przyjmuje się, że prokura łączna dotyczy też działania z członkiem zarządu, co nie jest właściwe. Prokura oddzielna to taka, kiedy pełnomocnik może działać sam; natomiast oddziałowa to taka, kiedy może dokonywać czynności prawnych w zakresie spraw wpisanych do rejestru oddziału. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje jeszcze czwarty sposób reprezentacji, polegający na działaniu wspólnika (w spółce osobowej), względnie członka zarządu (w spółce kapitałowej) razem z prokurentem. W konsekwencji należy przyjąć, że istnieją 4 rodzaje prokury.

Koszty zgłoszenia

Po powołaniu prokurenta powinno nastąpić złożenie wniosku o jego wpisanie do KRS. Opłata sądowa od wniosku wynosi 400,00 zł, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 250,00 zł.

W przypadku wykreślenia prokurenta opłata jest analogiczna. Wpis taki ma charakter deklaratoryjny (informacyjny). To znaczy, że prokurentem zostaje się od chwili powołania, a nie od chwili dokonania wpisu.

Z uwagi na wysokie koszty wpisu prokurentami zostają najczęściej osoby zajmujące najwyższe stanowiska w firmie (dyrektorzy handlowi, dyrektorzy generalni, główni księgowi…). Zaś posiadanie przez nich tak szerokiego pełnomocnictwa ma znaczenie prestiżowe - świadczy o dużym zaufaniu ze strony wspólników czy też członków zarządu.

Zobacz również serwis: Działalność gospodarcza

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prokura obejmuje uprawnienie do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Prokura obejmuje uprawnienie do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »