reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Pozwolenie na pracę cudzoziemcom

Pozwolenie na pracę cudzoziemcom

Z dniem 1 lutego 2009r. procedura wydawania pozwoleń na pracę cudzoziemca w Polsce została uproszczona. Przed wprowadzeniem obowiązywała dwustopniowa procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę, co oznaczało, że pracodawca aby uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca zobowiązany był do wcześniejszego uzyskania przyrzeczenia wydania zezwolenia. Należy również podkreślić, że tym samym zmniejszono liczbę wymaganych dokumentów badanych przez administrację w trakcie procedury.

Niekiedy obok zezwolenia na pracę wymagane jest uzyskanie odpowiedniej wizy lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, (chyba że cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium RP w ruchu bezwizowym).
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (t.j.Dz.U.06.234.1694 z późn. zm.). cudzoziemcowi wjeżdżającemu do Polski wydaje się wizę jako:
· wizę jednolitą pobytową,
· wizę tranzytową
· wizę krajową 

Pozwolenie na pracę wydaje właściwy wojewoda w większości przypadków ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany.

Wniosek o pozwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie
Termin odpowiedzi organu wydającego decyzję wynosi:
-nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Do każdego typu zezwoleń wymagane są inne rodzaje dokumentów.
Są to m.in:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy pracodawcą nie jest osoba fizyczna.
2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – dotyczy to zezwoleń typu C, D, E.
3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu zagranicznego – dotyczy zezwoleń typu C.
4. Kopię dowodu osobistego / dokumentu podróży – w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna.
5. Kopia umowy spółki – w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – jeśli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji.
6. Kopia wypełnionych stron z dokumentu podróży cudzoziemca.
7. Kopia dokumentu podróży cudzoziemca, w przypadku posiadania przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium Polski należy przedstawić oryginał dokumentu (do wglądu).
8. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
9. Kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez pracodawcę jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres poprzedzający złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach - dotyczy zezwoleń typu B.
10. Informacja o stanie zatrudnienia – dotyczy zezwoleń typu B.
11. Kopia umowy, na podstawie której usługa na terytorium Polski jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego. Może być to też oświadczenie pracodawcy zagranicznego określające ten przedmiot, jeśli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że później należy dostarczyć kopię umowy, gdy zostanie zawarta. Ten punkt dotyczy zezwoleń typu D.
12. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama