| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Małżeństwo > Konkubinat > Ulga prorodzinna w związku partnerskim

Ulga prorodzinna w związku partnerskim

Możliwość odpisania 1112,04 zł nie jest przywilejem małżonków – przysługuje obydwu rodzicom, niezależnie od łączących ich instytucji prawa rodzinnego.

Stan prawny dotyczy rozliczenia bieżącego roku podatkowego

W niniejszym tekście ( z uwagi na zakończenie obecnego „sezonu pit”) przedstawimy zasady, które będą obowiązywać co do rozliczania obecnego (2009) roku podatkowego. W stosunku do lat ubiegłych wprowadzono kilka istotnych zmian (m.in. zmniejszyła się kwota odliczenia, odliczenie jest również proporcjonalne do czasu wychowywania dziecka). Jednakże to, że ulga przysługuje nie tylko małżonkom funkcjonuje od początku istnienia ulgi prorodzinnej.


Nie musisz być małżonkiem – ważna jest władza rodzicielska

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanego dalej PIT) w zakresie w jakim statuuje ulgę prorodzinną nie operuje co do zasady instytucją małżeństwa ( z drobnym wyjątkiem, o czym później) – opierając prawo do odliczenia od wykonywania władzy rodzicielskiej i faktycznego wychowywania dziecka.

Jedynie rodzice zastępczy muszą być małżeństwem, aby wspólnie skorzystać z ulgi.

Władza rodzicielska to kompleks uprawnień i obowiązków rodziców (biologicznych bądź adopcyjnych) w stosunku do dzieci, nie jest związana z małżeństwem- co do zasady powstaje z mocy prawa wraz z narodzinami dziecka i przysługuje obojgu rodzicom z mocy prawa. Może również być kształtowana w oparciu o orzeczenie sądu (np. pozbawiające jednego z rodziców władzy).

Komu za ten rok przysługuje odliczenie

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, ulga przysługiwać będzie podatnikowi, który:

  • wykonywał władzę rodzicielską,
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, „na jakie dziecko” przysługuje zwolnienie, a dotyczy ona dziecka:

  • małoletniego,
  • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 lat, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

W tych przypadkach odliczenie przysługuje rodzicom jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT) bądź dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b (podatek belki) ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »