Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

E-składka ZUS - rok funkcjonowania

E-składka ZUS - roczne podsumowanie. / fot. shutterstock
E-składka ZUS - roczne podsumowanie. / fot. shutterstock
Minął pierwszy rok funkcjonowania e-składki w ZUS. Wprowadzenie jednej składki do ZUS spowodowało zmniejszenie liczby obowiązków płatnika, eliminację błędów oraz zmniejszenie liczby zadłużonych płatników składek.

E-składka ZUS w 2018 r.

Kilka przelewów do ZUS to już przeszłość. Przedsiębiorcy, już od roku, jednym przelewem wpłacają pieniądze na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

E-składka w ZUS.

Korzyści z wprowadzenia e-składki

E-składka oznacza mniej obowiązków dla płatnika. Nie trzeba podawać danych takich jak: NIP/REGON/PESEL, numer deklaracji czy okres, za które opłacane są składki.

ZUS sam rozdziela wpłaty na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. W pierwszej kolejności wpłaty pokrywają najstarsze należności, co zatrzymuje narastanie odsetek za zwłokę. Efekt? E-składka wyeliminowała błędy. W 2018 roku do ZUS wpłynęło jedynie 346 niezidentyfikowanych wpłat (w 2017 roku było ich 271 732). Spadła również o 80 tysięcy liczba zadłużonych aktywnych płatników składek (w porównaniu do roku 2017).

Polecamy: 6 kluczowych zmian 2019 - KADRY - wynagrodzenia, dokumentacja pracownicza, PPK

Wsparcie doradców ZUS

Przy wprowadzeniu e-składki przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie 765 doradców płatników składek na salach obsługi klientów ZUS oraz szkolenia z zakresu nowego sposobu płatności składek.

Nagroda złotego eDukata

Projekt spotkał się z uznaniem propagatorów płatności bezgotówkowych oraz dziennikarzy. W marcu 2018 podczas Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych Cashless Congress, ZUS otrzymał nagrodę złotego eDukata w kategorii „Wydarzenie roku świata bezgotówkowego” za przygotowanie i wdrożenie projektu. Dziennikarze „Rzeczpospolitej” zaliczyli projekt do pereł legislacji 2018 roku.

Funkcjonowanie wdrożonych w 2018 roku zmian w ramach projektu e-Składka potwierdza, że projekt został bardzo dobrze przygotowany pod kątem wprowadzenia nowej legislacji związanej z opłacaniem składek jedną wpłatą na indywidualnie nadany numer rachunku składkowego (NRS). Nastąpiło uproszczenie obsługi wpłat, czego oczekiwali płatnicy składek. Poprzez wprowadzenie zasady rozliczenia wpłat od najstarszej należności, rozpoczął się proces sukcesywnego ograniczania przedawnienia należności z tytułu składek.

Szczegółowe podsumowanie projektu:

Historia projektu e-Składka

Proces legislacyjny nad zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych rozpoczął się w październiku 2016 r. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w lutym 2017 r. Prace zakończyły się uchwaleniem ustawy przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. oraz Senat w dniu 11 maja 2017 r., jej podpisaniem 18 maja 2017 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie opublikowaniem w Dzienniku Ustaw 29 maja 2017 r.

Jednocześnie prowadzone były prace nad przygotowaniem aktów wykonawczych do ustawy takich jak:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców (Dz. U. poz. 1360). Na jego podstawie  20 lipca 2017 r. został ZUS nadany numer rozliczeniowy: 60000002 umożliwiający generowanie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek (NRS).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1831), które określa tryb i kolejność rozliczania wpłat na NRS.

Równolegle z pracami legislacyjnymi ZUS przygotowywał się do przyjmowania i obsługi wpłat na NRS oraz zmiany zasad rozliczenia składek:

 • definiowane i na bieżąco dostosowywane były do projektowanych regulacji ustawowych wymagania dla systemu informatycznego KSI ZUS;
 • zawarta została umowa na realizację zmian w systemie KSI ZUS (22 maja 2017 r. uruchomione zostało postępowanie przetargowe na wybranie wykonawcy dla realizacji Projektu e-Składka, a 13 czerwca 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą po 15 dniach od publikacji ustawy).

Realizacja projektu e-Składka została podzielona na 4 etapy.

Wdrożenie I etapu oprogramowania nastąpiło już 17 września 2017 r. W tym etapie zrealizowane zostały zmiany w systemie dotyczące generowania, drukowania i wysyłki informacji o indywidualnych rachunkach składkowych.

W II etapie zrealizowane zostały zmiany dotyczące przyjmowania, podziału wpłat pomiędzy ubezpieczenia i fundusze, identyfikowania wpłat na podstawie numerów NRS, księgowania i rozliczania wpłat na kontach płatników składek i ubezpieczonych (wdrożenie do 31.12.2017 r.) oraz zmiany w programach udostępnianych płatnikom do rozliczania składek pobieranych przez ZUS (program Płatnik i ePłatnik).

W III etapie zrealizowane zostały zmiany optymalizacyjne w Programie Płatnik (wdrożenie 04.2018 r.).

IV etap dotyczył stabilizacji systemu (wdrożenie 08.2018 r.).

Efektem wdrożenia produktów II etapu projektu e-Składka (w grudniu 2017 r.) było przygotowanie ZUS na przyjmowanie od początku stycznia 2018 r., wpłat na NRS i ich rozliczanie od najstarszej należności. Już 2 stycznia 2018 r. 34 tys. płatników dokonało 36 tys. wpłat na kwotę 67 mln zł. Równocześnie wpłaty te były widoczne na profilu PUE (Platformie Usług Elektronicznych). W pierwszej dekadzie stycznia około 11% kwoty wpłaconych składek rozliczonych zostało na najstarsze należności. Wyniki pierwszych dni funkcjonowania nowych zasad opłacania i rozliczania składek pobieranych przez ZUS potwierdziły najwyższy stopień przygotowania Zakładu do wdrażanych zmian.

Rok 2018 w liczbach:

 • kwota wpłat na NRS - 257,2 mld zł
 • liczba wpłat na NRS - 30,4 mln wpłat
 • liczba zawiadomień o rozliczeniu wpłaty - 927,3 tys. zawiadomień.

Wpłaty na NRS w 2018 r.

Łącznie od stycznia do końca grudnia 2018 r. płatnicy składek przekazali na NRS 30 409 294 wpłatw kwocie 257,2 mld zł (257 222,7 mln zł).

W roku 2018 kwota wpłat na NRS była wyższa o prawie 20 mld zł (tj. 19 613,7 mln zł) od łącznej kwoty wpłat dokonanych przez płatników składek w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. na kwotę 237 609,0 mln zł, w której uwzględniono wpływy uzyskane w ramach postępowań egzekucyjnych w wysokości 1 330,4 mln zł.

W roku 2018 poziom wpływów uzyskanych w ramach wdrożonych postępowań egzekucyjnych wyniósł 1 712,3 mln zł.

Nastąpił wzrost wpłat na poczet składek pobieranych przez ZUS. Biorąc pod uwagę wyłącznie wpłaty dokonane w roku 2018 na NRS wzrosły one w stosunku do wpływów roku 2017 o 8,3%, a doliczając do kwoty wpłat na NRS również wpływy uzyskane w ramach egzekucji, wzrost wpływów wyniósł 9,0%.

W roku 2018 przeciętnie miesięcznie wpływało do ZUS 2 534 tys. wpłat (przy czym w IV kwartale 2018 r. już – 2 617 tys. wpłat). Składki opłacało średnio miesięcznie 2 310 tys. płatników.

Oznacza to, że przy średniej liczbie kont aktywnych płatników w roku 2018, która wynosiła ponad 2,5 mln (2 598 000 kont), zwiększył się przeciętny udział kont aktywnych, na których odnotowana została wpłata w roku 2018 – 89%, tj. o 3% więcej niż w roku 2017, kiedy wynosił 86%. W IV kwartale 2018 r.wskaźnik ten wzrósł do 90%.

Wykres  nr 1 -  Kwota i liczba wpłat na NRS w 2018 r.

Liczba wpłat na NRS w 2018 r.

Wpłaty na błędny NRS w 2018 r.

Od początku 2018r. do ZUS wpłynęło 346 wpłat z błędami w numerze rachunku NRS, co średnio wynosi 29 wpłat miesięcznie. Zmiana zasad opłacania składek w bardzo istotny sposób ograniczyła wpływ do ZUS wpłat, których błędny opis uniemożliwiał zidentyfikowanie z kontem płatnika. Porównując dane roku 2017 i roku 2018 nastąpił spadek wpłat błędnych o 99,9%. W 2017 r. takich wpłat było 271 732.

Błędna wpłata na NRS jest bezzwłocznie zwracana nadawcy, tak aby mógł ją ponownie i poprawnie przekazać. Błędy te są najczęściej jednorazową pomyłką.

Informacja o zadłużeniu w 2018 r.

Na 31 grudnia 2017 r. liczba aktywnych płatników składek (bez daty wyrejestrowania z ubezpieczeń) wynosiła 2 550 tys. Na 31 grudnia 2018 r. liczba ta zwiększyła się o 121 tys. kont i obecnie wynosi 2 670 tys.

Wykres  nr 2 -  Liczba aktywnych płatników składek w 2018 r.

Liczba aktywnych płatników składek w 2018 r.

Jednocześnie spadła o 80 tys. liczba aktywnych płatników z zadłużeniem. Na koniec grudnia 2017 r. aktywnych kont płatników z zadłużeniem było 582 tys., na koniec grudnia 2018 r. – 502 tys. Wskazuje to na pozytywny trend na przestrzeni 2018 r. spadku dłużników w tej grupie płatników.

Wykres  nr 3 -  Liczba aktywnych kont płatników składek z zadłużeniem w 2018 r.

Liczba aktywnych kont płatników składek z zadłużeniem w 2018 r.

W tym samym okresie spadła również o 68 tys. liczba płatników nieaktywnych, na kontach których po zakończeniu działalności pozostało zadłużenie. Liczba takich kont obniżyła się z 962 tys. kont do 894 tys. kont na koniec grudnia 2018 r.

Wykres  nr 4 -  Liczba nieaktywnych kont płatników składek z zadłużeniem w 2018 r.

Liczba nieaktywnych kont płatników składek z zadłużeniem w 2018 r.

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. liczba płatników z zaległościami obniżyła się o 9,6%, z 1 544 tys. dłużników do 1 396 tys.

Wprowadzenie zasady rozliczania wpłat od najstarszej należności spowodowało szczególnie istotne zmiany w zakresie stanu zaległości na kontach płatników opłacających składki sam za siebie „SZS". Ich zadłużenie za lata 1999-2017 spadło na przestrzeni 2018 r. o 708 mln zł (obecnie 3 460 mln zł; było 4 168 mln zł). Spadek ten był również efektem podejmowanych na wniosek dłużników decyzji o umorzeniu należności, jak też kontynuowania odpisywania należności przedawnionych, szczególnie na kontach nieaktywnych. Wpływ na spadek miały również wpłaty uzyskane w ramach zawartych układów ratalnych, w wyniku wdrożonej egzekucji, czy też wpłat dokonanych na tle przekazywanych do płatników informacji o stanie rozliczeń na koncie.

Wykres  nr 5 -  Zadłużenie płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia „sam za siebie” za lata 1999-2017

Zadłużenie płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia "sam za siebie" 1999-2017

Zawiadomienia o sposobie rozliczenia wpłat na NRS w 2018 r.

Od lutego 2018 r. realizowana była wysyłka zawiadomień o rozliczeniu wpłat NRS, skierowana przede wszystkim do grupy płatników prowadzących działalność gospodarczą (w tym z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Na przestrzeni 2018 r. oddziały ZUS wysłały zawiadomienia do 927 348 płatników. Wymaga podkreślenia, że do 49 397 płatników z powyższej grupy zostało skierowanych więcej niż jedno zawiadomienie o rozliczeniu wpłat NRS. Równolegle przedmiotowe zawiadomienia wydawano płatnikom w trakcie ich osobistej wizyty na SOK. W ciągu 2018 r. przekazano płatnikom 5 405 takich zawiadomień.

Informacje o numerach NRS wygenerowanych przez ZUS w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. ZUS na bieżąco informuje płatników o nadanych im numerach rachunków NRS (nowych i wznawiających prowadzenie działalności). W 2018 roku wygenerowanych zostało ponad 287 tys. rachunków NRS dla płatników składek. Wysłanych zostało ponad 467 tys. listów z informacją o NRS (pierwszorazowych i powtórnych), a 190 tys. informacji płatnicy otrzymali osobiście na salach obsługi klientów.

Wykres  nr 6 -  Liczba wygenerowanych NRS w poszczególnych miesiącach 2018 r.

Liczba wygenerowanych NRS w poszczególnych miesiącach 2018.

Wyróżnienia i nagrody

W marcu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został nagrodzony złotym eDukatem w kategorii „Wydarzenie roku świata bezgotówkowego” za przygotowanie i uruchomienie tego Projektu. eDukaty przyznawane są firmom oraz ekspertom zasłużonym dla rozwoju rynku płatności elektronicznych. Nagrodę przyznano podczas odbywającego się VI Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych Cashless Congress w Warszawie.

Złoty eDukat w kategorii „Wydarzenie roku świata bezgotówkowego”.

Ponadto Projekt e-Składka został zaliczony do pereł legislacji 2018 r. Ranking stworzyli dziennikarze działu prawa dziennika Rzeczpospolita i opublikowali w dodatku „Prawo co dnia” wydanie poniedziałek-wtorek 31.12.2018 r. - 01.01.2019 r.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zostały przez nich zdefiniowane jako „Dobre nowiny w ZUS”. W uzasadnieniu oceny pozytywnie odnieśli się do wprowadzenia indywidualnych numerów NRS oraz zasad rozliczania wpłat na najstarsze należności, zauważając, że zasada ta powinna ograniczać przedawnienia należności na kontach płatników składek. W rankingu tym pozytywne uznanie zyskał także projekt elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA).

Przygotowanie oddziałów ZUS do realizacji projektu e-Składka, szerokie komunikowanie zmian klientom ZUS, także poprzez specjalnie powołanych doradców płatnika, publikowanie materiałów informacyjnych, a także oferowanie szerokiego zakresu szkoleń dla klientów, razem z innymi działaniami, miało wpływ na pozytywny wizerunek ZUS w 2018 r. Dowodem na to jest opublikowane 28 grudnia 2018 r. badanie satysfakcji klientów przeprowadzone przez firmę PBS wskazujące, że największy wzrost w liczbie pozytywnych ocen nastąpił w grupie przedsiębiorców. Pozytywnie obsługę ocenia 76% badanych z tej grupy, a aż 62,2% z nich uważa, że jakość usług świadczonych w ZUS wzrosła w ostatnim czasie.

Wdrożone zmiany otwierają także przed ZUS nowe możliwości dalszego rozwijania usług świadczonych dla płatników składek (m.in. udostępnienia aplikacji mobilnej, czy usługi pay-by-link polegającej na możliwości wykonywania szybkich i wygodnych przelewów online).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Tylko teraz
198,00 zł
268,00
Przejdź do sklepu
Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Müller: nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie łamiący prawo mogli dalej orzekać
  Przytłaczająca większość zakończonych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów dotyczy spraw pospolitych; nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie, którzy łamią prawo, mogli dalej orzekać - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller
  Dyrektywa Omnibus od 28 maja 2022 r. Jakie prawa zyskają konsumenci?
  Od 28 maja 2022 r. zacznie obowiązywać unijna dyrektywa Omnibus, której celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów w handlu internetowym. Polska wersja tej ustawy na razie jest w powijakach, nie zdejmuje to jednak z polskich przedsiębiorców obowiązku podporządkowania się prawu UE. Niestety dostosowanie e-sklepów do nowych regulacji może kosztować - w zależności od sytuacji wyjściowej i rozmiaru sklepu może to być od tysiąca do nawet ponad 10 tys. zł.
  Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r.
  Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Ile wyniesie świadczenie od 1 czerwca 2022 r.?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jaka pomoc?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to jedno z narzędzi przewidzianych dla kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej. Kto może skorzystać z pomocy?
  Wypłaty czternastej emerytury ruszą pod koniec sierpnia
  Chcemy, żeby projekt w sprawie czternastej emerytury był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił, że tegoroczne wypłaty czternastych emerytur ruszą pod koniec sierpnia
  Kodeks wykroczeń
  Kodeks wykroczeń jest ustawą, która określa m.in. zasady odpowiedzialność za wykroczenia. Z jakich części się składa i co zawiera?
  Wakacje kredytowe korzystne dla kredytobiorców, ale co z bankami?
  W reakcji na gwałtowne podwyżki stóp procentowych oraz znaczny wzrost inflacji rząd zapowiada wprowadzenie nowych preferencji dla kredytobiorców. Z perspektywy banków dobrą wiadomością jest uchylenie w całości przepisów regulujących „wakacje kredytowe” z tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Do projektu dodano jednak przepisy przejściowe, których lektura może przyprawić o niemały zawrót głowy oraz inne propozycje, które oznaczają komplikacje dla sektora bankowego.
  Czternasta emerytura zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września
  Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Aby otrzymać czternastkę, nie będzie trzeba składać wniosków.
  Limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 czerwca 2022 r.
  Od 1 czerwca 2022 r. wzrosną limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Kogo obowiązują kwoty graniczne przychodów?
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?