REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Bon senioralny do 2150 zł, dla osób powyżej 75 roku życia. Na sfinansowanie usług opiekuńczych. Jeszcze w 2024 roku? Konieczne 30-godzinne szkolenie dla opiekuna

Bon senioralny do 2150 zł, dla osób powyżej 75 roku życia. Jeszcze w 2024 roku?
Bon senioralny do 2150 zł, dla osób powyżej 75 roku życia. Jeszcze w 2024 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd Donalda Tuska zaproponuje bon senioralny w maksymalnej wysokości 2150 zł, dla osób powyżej 75 roku życia - poinformowała 21 marca 2024 r. minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o to aby zapewnić pomoc seniorowi w jego mieszkaniu, tak by nie była konieczna pomoc w domu spokojnej starości. Z założeń projektu ustawy o bonie senioralnym wynika, że projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w III kwartale 2024 r. Nie podano informacji kiedy przepisy dot. tego rozwiązania wejdą w życie. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że bon senioralny ruszy dopiero w 2025 roku.
rozwiń >

Rząd zaproponuje bon senioralny w max wysokości 2150 zł, dla osób powyżej 75 roku życia

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła 21 marca założenia bonu senioralnego oraz przygotowanego projektu ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem.

Okła-Drewnowicz poinformowała, że bon senioralny będzie zaadresowany do osób które ukończyły 75. roku życia i ich pracujących rodzin. "To świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora" - powiedziała minister.

Bon senioralny ma sfinansować takiemu seniorowi zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, uzyskanie dostępu do świadczeń zdrowotnych, wsparcie w podstawowych czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ma to być zaspokajanie podstawowych potrzeb dnia codziennego, które pozwolą osobie starszej pozostać w miejscu zamieszkania przy wsparciu opiekuna. Chcę, by kierowanie osób starszych do placówek całodobowych było absolutną ostatecznością – podkreśliła Minister ds. Polityki Senioralnej.

Efektami wprowadzenia bonu senioralnego mają być m.in. wsparcie rodzin aktywnych zawodowo w opiece nad bliskimi oraz budowę profesjonalnego rynku usług wsparcia, dzięki któremu znajdą się nowe miejsca pracy.
- Bon senioralny to rozwiązanie aktywizacyjne. Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy – mówiła minister Okła-Drewnowicz.

REKLAMA

Ważne

Realizacją bonów senioralnych i organizacją usług wsparcia seniorów przez opiekunów mają się zająć gminy. Samorząd gminny będzie mógł realizować te zadania samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej czy lokalnej firmie. 

Kwota bonu senioralnego

Minister Okła-Drewnowicz poinformowała, że maksymalna wartość bonu senioralnego to 2150 zł. Jest to połowa minimalnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2024 roku. Ale kwota bonu może być niższa w zależności od tego, ile godzin usługi wsparcia dana osoba będzie potrzebowała.

Kryterium dochodowe

Uzyskanie prawa do bonu senioralnego ma być uzależnione od spełnienia przez seniora kryterium dochodowego, które ma być ustalone na kwotę 5 tys. zł brutto.
W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. W przypadku 1-osobowego gospodarstwa dochód nie może przekraczać 2-krotności minimalnego wynagrodzenia, a w gospodarstwach wieloosobowych 3-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Kiedy bon senioralny będzie przyznany?

Minister Okła-Drewnowicz poinformowała, że bon będzie przeznaczony dla seniorów, których rodziny (np. dzieci, wnukowie) są aktywne zawodowo, a na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem seniorów, a nikt z dorosłych nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb dnia codziennego seniora.

Liczba osób starszych spełniających kryteria bonu senioralnego szacowana jest na ponad 530 tys. osób.

Konieczne 30-godzinne szkolenie dla opiekuna

Pierwszym etapem realizacji programu bonu senioralnego będzie przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jednym z wymagań będzie odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym będzie bon senioralny?

Z wcześniejszych doniesień medialnych wynika, że bon senioralny nie będzie świadczeniem pieniężnym a pakietem usług, z których będzie mogła skorzystać starsza osoba, która ukończyła 75. lat życia. Pieniądze mają być przeznaczone dla aktywnego zawodowo opiekuna takiej starszej osoby - w zamian za świadczenie przez tego opiekuna pomocy seniorowi np. pomoc w sprzątaniu, umówienie wizyty u lekarza, zrobienie zakupów, przygotowanie posiłków itp. codzienne sprawy.
Nad realizacją tych świadczeń i samego bonu senioralnego ma czuwać opieka społeczna w gminach. Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że bon senioralny ruszy dopiero w 2025 roku.

Projekt ustawy o bonie senioralnym - szczegóły nowych przepisów

REKLAMA

W dniu 22 marca 2024 r. opublikowano założenia projektu ustawy o bonie senioralnym (nr UA3). Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w III kwartale 2024 r. Co znajdzie się w tym projekcie? 

Ta ustawa ma być skierowana do osób aktywnych zawodowo, które w związku z wykonywaną pracą nie mogą zapewnić wsparcia bliskiej osobie starszej w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Jednocześnie bon senioralny polegać ma na zapewnieniu osobom w wieku 75 lat lub więcej, którzy doświadczają niezaspokojonych potrzeb w realizacji czynności dnia codziennego wsparcia w zakresie usług dopasowanych świadczonych w jej miejscu zamieszkania.

Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia w przypadku, której jest możliwe zidentyfikowanie określonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które to potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez rodzinę tej osoby.

Osobą uprawnioną do pozyskania usług w ramach bonu senioralnego na rzecz ww. osoby starszej będzie jej zstępny (np. dziecko, wnuk). Zstępny to osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809) ciąży obowiązek alimentacyjny, która uzyskuje dochody z pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza, dochody z pracy w rolnictwie). 

Projekt ustawy zakłada, że dochód zstępnego uprawniający do ubiegania się o przyznanie bonu senioralnego nie może być niższy niż wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz nie może przekraczać wysokości:
1) dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa jednoosobowego lub
2) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa wieloosobowego (bez względu na liczbę osób w rodzinie).

Ważne

Wsparcie w ramach bonu nie będzie przysługiwało na usługi o charakterze medycznym.

Ważne

W przypadku, w którym w gospodarstwie domowym wraz z osobą starszą zamieszkuje inna osoba dorosła, która nie pracuje i jest zdolna zapewnić jej pomoc wówczas wsparcie w ramach bonu senioralnego nie będzie przysługiwało.

REKLAMA

W przypadku gdy osoba w wieku 75 lat, na rzecz której składany jest wniosek o bon senioralny, zamieszkuje wraz z współmałżonkiem/partnerem w wieku co najmniej 75 lat, wówczas ocena potrzeby wsparcia uwzględnia także niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego współmałżonka/partnera.

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego będzie składany przez zstępnego osoby w wieku 75 lat lub więcej do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby w wieku 75 lat lub więcej. Projekt ustawy przewiduje, że wniosek w postaci elektronicznej będzie składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Elementem wniosku będzie kwestionariusz pozwalający na ocenę poziomu niezaspokojonych potrzeb, która będzie podstawą dla gminy do określenia rodzaju i intensywności wsparcia. Załącznikiem do wniosku będzie zgoda osoby w wieku 75 lat lub więcej na złożenie wniosku przez zstępnego. Gmina będzie mogła przeprowadzić weryfikację złożonego wniosku w środowisku osoby na rzecz której został on złożony, w celu potwierdzenia informacji dotyczącej zakresu jej niezaspokojonych potrzeb.

Miesięczna wartość bonu senioralnego może wynosić maksymalnie 2150,00 zł, co odpowiada 50% wynagrodzenia minimalnego w II połowie 2024 r. Poprzez bon senioralny rozumie się prawo do skorzystania ze wsparcia w ramach usług o charakterze opiekuńczym w określonej liczbę godzin i zakresie podstawowych czynności dnia codziennego przez gminę.

Wartość bonu odpowiadać będzie liczbie godzin przemnożoną przez stawkę za jedną godzinę usług.

Wartość bonu senioralnego, która nie zostanie wykorzystana w danym miesiącu, nie jest dodawana do wartości bonu senioralnego ustalanej na kolejny miesiąc. Bon senioralny nie podlega wymianie na gotówkę czy też inne prawne środki płatnicze lub inne środki wymiany.

Usługi świadczone w ramach bonu senioralnego będą przyznawane w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego w ramach 4 obszarów, które będą obejmować:
1) podstawowe zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych lub
2) pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, lub
3) podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjnej, lub
4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W przypadku odnotowania przez osobę wykonującą usługi w ramach bonu senioralnego znacznej zmiany potrzeb osoby w wieku 75 lat lub więcej, będzie ona zobowiązana do informowania o tym bezpośredniego zwierzchnika, wyznaczonego w podmiocie realizującym bon senioralny.

Projektowane rozwiązanie zakłada, że gmina, do której zostanie złożony wniosek o przyznanie bonu senioralnego, będzie weryfikowała złożony wniosek, pod kątem spełnienia warunków określonych w ustawie z wykorzystaniem własnych zasobów lub też przy zaangażowaniu funkcjonujących w gminie jednostek.

Gmina może samodzielnie realizować bon senioralny lub zlecić jego realizację różnym typom podmiotów np. podmiotom ekonomii społecznej, organizacjom pozarządowym lub podmiotom prywatnym. Wskazanie szerokiego katalogu podmiotów, którym gmina będzie mogła zlecić realizację usług w ramach bonu senioralnego ma również umożliwić rozwój lokalnych instytucji ekonomii społecznej. Takie podejście poszerza gminie zakres podmiotów, które mogą realizować usługi w ramach bonu senioralnego, nie ograniczając go przede wszystkim do ośrodków pomocy społecznej czy centrów usług społecznych, które zostały przekształcone z ośrodka pomocy społecznej.

Podmiot realizujący bon senioralny będzie kontraktował (forma zatrudnienia czy świadczenia pracy nie będzie determinowana przez ustawę) osoby wykonujące usługi w ramach bonu senioralnego.

Przepisy określą minimalne wymagania, które muszą spełniać osoby wykonującą usługi w ramach bonu senioralnego. Osoba wykonująca usługi w ramach bonu senioralnego ma być osobą, która:
1) jest pełnoletnia;
2) posiada wykształcenie co najmniej średnie, średnie branżowe, zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe;
3) nie jest członkiem rodziny osoby w wieku 75 lat lub więcej, na rzecz której będzie świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego;
4) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby w wieku 75 lat lub więcej, na rzecz której będzie świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego;
5) oświadczyła, że jest zdolna pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług w ramach bonu senioralnego;
6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Osoba świadcząca usługi w ramach bonu senioralnego przed przystąpieniem do ich świadczenia powinna odbyć co najmniej 30-godzinowe szkolenia. Zagadnienia wchodzące w przedmiot szkolenia powinny obejmować m.in.:
1) organizacja opieki nad seniorem;
2) podstawy metodyki pracy opiekuńczej;
3) podstawy psychologii i socjologii w opiece nad seniorem;
4) praktyczne aspekty wykonywania czynności opiekuńcze oraz związanych z aktywizacją społeczną.
 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga podatkowa na dziecko. Kiedy wyniesie 1 112,04 zł, 2 000,04 zł, 2 700 zł, a kiedy 4 224,12 zł?

Jeśli wychowujesz dziecko, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, która pozwoli Ci na płacenie mniejszego podatku. Sprawdź, czy ulga na dziecko jest dla Ciebie i jak z niej skorzystać.

Prawie 200 zł dodatku na dziecko miesięcznie. Tylko dla osób samotnie wychowujących dzieci. Sprawdź, jak dostać świadczenie.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na przyznanie im specjalnego dodatku. Jego wysokość jest uzależniona od kilku czynników, w tym m.in. od ilości posiadanych dzieci, od wysokości dochodów rodziny oraz od tego, czy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

MSWiA: podwyżka do 6000 zł brutto dla kursanta w policji od 1 maja 2024 r. [projekt rozporządzenia]

Podwyżka 1010 zł dla kursantów w policji. Ze stałymi dodatkami kursanci otrzymują 6000 zł brutto. Od 1 maja 2024 r. Takie same wynagrodzenia brutto i netto jak na początku służby w wojsku.

Bon energetyczny o 100% wyższy - dla ogrzewających np. pompą ciepła czy piecem akumulacyjnym maksymalnie 1200 zł

W przypadku bonu energetycznego dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, np. pompa ciepła czy piec akumulacyjnym, ustawodawca proponuje zwiększone o 100% wsparcie. Osoby w tym przedziale mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości od 600 zł do 1200 zł. Bon energetyczny wprowadzony zostanie na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

REKLAMA

Od 1 maja 2024 r. MSWiA zrównuje pensje startowe w policji i wojsku. [projekt rozporządzenia]

Minister M. Kierwiński zrealizował deklaracje sprzed miesiąca - uposażenia policjantów i żołnierzy na początku służby będą zrównane ze sobą. MSWiA uznał, że 6000 zł brutto (ze stałymi dodatkami) otrzyma kursant w policji (podobnie jak szeregowy w wojsku).

Bon senioralny 2024 - od kiedy? Co już wiemy o bonie senioralnym?

Kiedy wejdzie w życie bon senioralny? Założenia ustawy o bonie senioralnym będą poddane konsultacjom międzyresortowym i publicznym w III kwartale 2024 roku - powiedziała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Zapowiedziała ponadto działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, szczególnie na wsiach. Zostaną również utworzone regionalne rad ds. polityki senioralnej.

6000 zł po maturze, już w te wakacje! Wojsko zapłaci za miesiąc szkolenia

Kwotę wysokości 6000 zł za miesiąc szkolenia będzie można uzyskać w te wakacje, w ramach specjalnej edycja Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, skierowanej do młodych. Wojsko przygotowało trzy terminy. Osoby, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe mogą się zgłosić i zarobić.

Bon energetyczny - jest projekt ustawy! Od 300 zł do 1200 zł dla gospodarstwa domowego już od lipca 2024 r.

Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada wprowadzenie od lipca 2024 r. bonu energetycznego. Będzie to wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana kwotowo (od 300 zł do 1200 zł), w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

REKLAMA

Ukradł auto w cenie kawalerki. Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Ukrainy

Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością samochodową we współpracy z policjantami z wrocławskiej drogówki zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna poruszał się skradzionym tego samego dnia jeepem wrangler o wartości blisko 250 tys. zł, który został skradziony w Berlinie.

44-latek był poszukiwany 4 listami gończymi m.in. za przemyt narkotyków i przestępstwa akcyzowe. "Łowcy głów" po 6 latach schwytali mężczyznę

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Lublinie, współpracując z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji (KMP) i I Komisariatu Policji (KP) w Lublinie, zatrzymali 44-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany na podstawie czterech listów gończych i dwóch nakazów. 

REKLAMA