| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Zwolnienie dyscyplinarne - wzór

Zwolnienie dyscyplinarne - wzór

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika stosuje się wyjątkowo w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie pracy. Jakie mogą być powody zwolnienia pracownika ze skutkiem natychmiastowym? Poznaj wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka).

Samo podejrzenie, że pracownik dopuścił się przestępstwa, nie uzasadnia jeszcze rozwiązania umowy o pracę w powyższym trybie. Przestępstwo musi być bowiem oczywiste, tj. muszą istnieć niebudzące najmniejszych wątpliwości dowody jego popełnienia (np. ujęcie sprawy na gorącym uczynku) lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem, czyli takim wobec, którego nie przysługuje środek odwoławczy (np. apelacja).

Tymczasowe aresztowanie pracownika nie stanowi samo przez się podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdyż w tym czasie korzysta on z domniemania niewinności.

Istotnym jest również, że popełnione przez pracownika przestępstwo musi uniemożliwiać dalsze jego zatrudnianie na zajmowanym stanowisku.

3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Chodzi o takie uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku wymagającym specjalnych kwalifikacji zawodowy (np. adwokat, lekarz, zawodowy kierowca).
Utrata uprawnień powinna być ponadto stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lub właściwego organu (np. sąd dyscyplinarny, sąd lekarski).
Powyższa sytuacja może zachodzić np. w sytuacji, gdy wobec zawodowego kierowcy orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, lub gdy sąd dyscyplinarny zawiesi adwokata w w czynnościach zawodowych.

Przykładowy wzór wypowiedzenia

...............................

...............................

(dane pracodawcy)

................................
 (miejscowość i data)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Pan (Pani)
..........................................................
(imię i nazwisko pracownika)

Z dniem .............................. rozwiązuję w trybie art. 52 § 1 k.p. z Panem/Panią bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu ............................... z powodu ...................................................................................................................................................... (przyczyna rozwiązania umowy). Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w .......................................................................................... (siedziba sądu).

........................................................

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

..................................................................
(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »