| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Umowy > Niedozwolone klauzule umowne występujące w umowach o kredyt hipoteczny

Niedozwolone klauzule umowne występujące w umowach o kredyt hipoteczny

Utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na nieruchomości sprawia, że konsumenci coraz liczniej zawierają umowy za bankami o kredyty hipoteczne. Rosnące zainteresowanie oraz dynamiczny rozwój tegoż rynku skłania do bliższej analizy sytuacji konsumentów jako kredytobiorców. Oto niektóre z najczęściej stosowanych klauzul, które budzą wątpliwości ze względu na ich sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenia interesów konsumentów.

Telefoniczne upomnienie kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu – 13 zł; korespondencja kierowana do kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu (np. zawiadomienie, upomnienie, prośba o dopłatę, wypowiedzenie umowy, wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego), za każde pismo – 15 zł; wyjazd interwencyjny do klienta – 50 zł.

9. Brak konkretnych przesłanek wypowiedzenia umowy przez bank

Przesłanki do wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego powinny być precyzyjnie określone w samej umowie, a nie w regulaminie, tym bardziej jeśli jego doręczenie nie jest potwierdzone przez konsumenta.

Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Kredytu we wszystkich przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, postanowienia orzeczeń sądowych lub administracyjnych wymienionych w Warunkach Kredytu, postanowienia mającego zastosowanie w odniesieniu do Kredytobiorcy Regulaminu Produktowego lub Regulaminu Zabezpieczeń.

10. Domniemanie doręczenia

Oświadczenie należy uznać za doręczone w momencie, gdy dotarło do adresata w taki sposób, aby mógł się zapoznać jego treścią. Przyjęcie domniemania, że za dzień doręczenia należy uznać dzień (określony przez bank) od daty wysłania /sporządzenia pisma naraża konsumenta na ewentualną szkodę. Może bowiem dojść do sytuacji, że kredytobiorca nie będzie miał możliwości zapoznania się z treścią pisma, ponieważ nie zostało jeszcze wysłane, a mimo to uważa się je za doręczone.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia, przy czym za dzień doręczenia uważa się 5‐ty dzień od daty pisma Banku.

11. Zmiana wysokości oprocentowania

Zawarcie umowy o kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu ma na celu to, aby stopa procentowa przez cały czas obowiązywania umowy była taka sama. Możliwość wskazania innej jego wysokości niż przewiduje umowa może nastąpić jedynie w drodze zmiany umowy, a nie poprzez samowolną zmianę warunków zawartej umowy dokonanej przez bank.

(…) W dniu sporządzenia umowy kredytu stała stopa procentowa wynosi …. % w stosunku rocznym (…).

O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Kredytobiorcę oraz Poręczycieli pisemnie w terminie 14 dni od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy. Wysokość oprocentowania może różnić się od wartości podanej w ust. 1.

12. Zatrzymania opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu jej niewłaściwego wykonania przez bank

Konsument nie może ponosić negatywnych skutków niewywiązania się banku z umowy. Ma natomiast prawo, aby w takiej sytuacji odstąpić od umowy. Bank jest profesjonalistą i wymaga się od niego rzetelnego działania, a nie żądania od kredytobiorcy, aby ponosił dodatkowe koszty, za działania przez niego niezawinione.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych w FPA Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »